Nieuws

Den Haag, 16 april 2020 - Vandaag hebben de heer Rüpp, voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool en de heer Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een samenwerkingsovereenkomst getekend om te komen tot de best practices voor de gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie in het centrumgebied van Den Haag. De opgave voor EnergieRijk Den Haag luidt: volledige verduurzaming van de energievoorziening van de belangrijkste (semi)overheidsgebouwen; klimaatneutraal uiterlijk in 2040. 

 

Samenwerking 

Het doel van deze samenwerking is dat opgedane kennis op een methodologische wijze wordt vastgelegd en daardoor eenvoudig gedeeld kan worden om te komen tot een (landelijk) repeteerbaar gedachtengoed en werkwijze die elders kan worden toegepast. Het ontwikkelen, borgen en delen van kennis is nodig voor onder andere een ‘doorstempelbare’ aanpak die kan bijdrage aan aardgasvrije en klimaat neutrale ambities. 

De heer Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Deze samenwerking is van waarde bij het ontwikkelen van duurzaamheidsinnovaties die toegepast kunnen worden op bestaand vastgoed. Belangrijk om opgedane kennis te verankeren voor de toekomst in onderwijsprogramma’s.” 

ERDH 

EnergieRijk Den Haag (ERDH) is een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen het Rijk, de gemeente Den Haag en de Provincie Zuid-Holland en diverse andere (semi)publieke en private organisaties. 

Avans Hogeschool 

Het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) van Avans Hogeschool: het richt zich vanuit koppeling mens en techniek op het realiseren van ‘resilient cities’ voor een duurzame wereld. Vanuit dit perspectief verzamelt en onderzoekt het lectoraat Gebouwde omgeving binnen ETI de meest kansrijke toepassingen voor ERDH.

De heer Rüpp, voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool: ”Dit onderzoek past uitstekend bij het lectoraat Gebouwde Omgeving. Wij zijn trots en verheugd dit onderzoek gezamenlijk uit te voeren. Avans hecht belang aan deelname aan initiatieven zoals ERDH, omdat de hier beoogde kennisontwikkeling mede input vormt voor onderwijsprogramma’s.”