Nieuws

Op 22 januari vond de bijeenkomst Opleiden in de School plaats. Deze tweejaarlijkse bijeenkomst is de ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij het opleiden van toekomstige leraren basisonderwijs. Op deze drukbezochte middag is de nieuwe glossy van het lectoraat Leerkracht door Miranda Timmermans aangeboden aan Wethouder Miriam Haagh.

Onze alumnus Stephanie Govaert verzorgde vervolgens een waardevolle keynote over copingstrategieën bij startende leraren. Daarna volgde een gevarieerd programma met boeiende workshops over het samen opleiden en samen professionaliseren. Na de workshopronde was het tijd voor een ludieke bingo over de middag met aansluitend een drukbezochte netwerkborrel in het Grand café.