Nieuws

Het Betonakkoord en het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) hebben een gezamenlijk Innovatieprogramma gepresenteerd om de verduurzaming van de betonsector te versnellen. Dat gebeurde tijdens de Nationale Conferentie Economie en Klimaat. Lector Gebouwde Omgeving Perica Savanović is vanuit Avans Hogeschool betrokken bij dit Innovatieprogramma.

Betonakkoord

De bouwsector gebruikt veel ruwe materialen die aan het einde van de levensduur lang niet allemaal worden gerecycled of hergebruikt. Bovendien stoot de bouw in Nederland jaarlijks ongeveer 9,5 megaton CO2 uit. 40% daarvan, 3,8 megaton, is afkomstig van betongebruik. Om zo’n hoeveelheid CO2af te breken, moeten 190.000.000 bomen 1 jaar lang groeien.

In het Betonakkoord hebben private en publieke partijen afgesproken de hele betonketen te verduurzamen. Het akkoord richt zich daarbij op 4 thema’s: CO2-reductie, circulaire economie, innovatie en onderwijs, en natuurlijk kapitaal.

Onderzoek naar nieuwe technieken

Om de doelstellingen uit het Betonakkoord te kunnen behalen, is onderzoek naar nieuwe technieken noodzakelijk. Daarom is het Innovatieprogramma opgezet. Samen met het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen hebben het Betonakkoord en BTIC 3 doelen bepaald voor dit programma:

  • 50% reductie van CO2 in 2030
  • 50% reductie van primair materiaalgebruik in 2030
  • 100% hergebruik van vrijkomend beton

Deze doelen zijn in lijn met de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

Beton recyclen

Het innovatieprogramma bestaat uit 6 onderzoekslijnen. Een van die lijnen richt zich op beton recyclen. Als we beton 100% willen hergebruiken, dan kunnen we niet alleen de toeslagmaterialen zand en grind recyclen. Ook het bindmiddel cement moet dan gereactiveerd worden.

Naast deze onderzoekslijn, zijn er nog 5 andere lijnen:

  • een nieuwe generatie bindmiddelen met een lagere CO2-uitstoot
  • de conditie van beton meten met het oog op levensduurvoorspelling en -ontwerp
  • constructies repareren en versterken voor meer dan 20 jaar
  • de impact van circulaire producten beoordelen
  • experimenteerruimtes opzetten om al ontwikkelde technieken te kunnen testen en valideren

Bij het Innovatieprogramma zijn naast Avans Hogeschool nog 5 kennisinstellingen betrokken: Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Wageningen University & Research en TNO. Deze kennisinstellingen werken de onderzoekslijnen verder uit. Dat doen ze samen met de overheid en het bedrijfsleven.

Meedoen

Wilt u met uw organisatie ook deelnemen aan het Innovatieprogramma? Dat kan. Jacqueline Cramer van het Betonakkoord: “Innovaties zijn noodzakelijk om de betonketen te verduurzamen. Er zijn al innovaties ontwikkeld, maar voor we die grootschalig kunnen toepassen, moeten we die eerst nog testen en valideren. Daarnaast hebben we nieuwe technieken nodig die op een termijn van 5 tot 10 jaar marktrijp zijn. Daarom nodigen we marktpartijen, kennisinstellingen en opdrachtgevers uit om deel te nemen aan het Innovatieprogramma.”

Organisaties die een bijdrage willen leveren, kunnen een e-mail sturen naar [email protected]. In april 2020 vindt een startbijeenkomst plaats.

Meer informatie

U kunt het volledige Innovatieprogramma of de samenvatting ervan downloaden. Meer informatie over het Betonakkoord vindt u op betonakkoord.nl Meer informatie over het BTIC vindt u op btic.nu.