Nieuws

De vijf lectoraten van Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) presenteerden zichzelf half november. Tijdens het event deelden ze sterke en innovatieve ideeën voor 'de stad van de toekomst'.

ETI is een samenwerkingsverband van alle techniekopleidingen van Avans Hogeschool. Het expertisecentrum is opgebouwd uit 5 lectoraten, elk met een eigen lector aan het hoofd.

Maak kennis met de lectoren en hun onderzoek:

 

Steden klaarstomen voor de toekomst

Resilient City, oftewel Weerbare Stad, is het overkoepelende thema waar ETI zich op richt. En niet zomaar een thema, want het is van levensbelang om steden klaar te stomen voor een duurzame toekomst vanwege toenemende verstedelijking, de energietransitie en materiaalschaarste en -verspilling. Voor deze transitie is een integrale aanpak nodig. Hierin zijn bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluidsgezondheid en economische vitaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden.

(Tekst loopt door onder illustratie. Grotere versie? Klik dan op het plaatje)

Nederland in de toekomst

Rijksbouwmeester Floris Alkemade was de conversatiestarter tijdens het Resilient City Event - Technische innovaties voor de stad van de toekomst. Hij vertelde over Panorama Nederland, een toekomstperspectief waarin het College van Rijksadviseurs schetst hoe ons land er in de toekomst uit kan zien als alle noodzakelijke maatregelen met het oog op bijvoorbeeld duurzaamheid, de landbouw en het water.

Daarna volgden een aantal 'breakoutsessies', waarin de lectoraten multidisciplinair het gesprek aangingen over de gevolgen van ingrijpende maatschappelijke en klimaatontwikkelingen op steden, samen met vertegenwoordigers uit overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Onderwerpen die de revue passeerden: strategieën voor circulair gebruik van materialen, energiebesparing en het integreren van 'slimme' technieken en systemen in onze leefomgeving.

De middag eindigde met de oproep aan alle aanwezigen om de komende jaren de uitdagingen samen met het Expertisecentrum Technische Innovatie aan te gaan.

Meer foto's van het event zijn hier te vinden.