Nieuws

Weten wat er speelt en hoe je moet opereren in de politiek is een belangrijk leerdoel voor studenten Bestuurskunde. Vandaar dat eerstejaars BSK’ers elk jaar een dagje ‘losgelaten’ worden in Den Haag om te kijken hoe het eraan toegaat op het Binnenhof.

Eind oktober bezochten alle 5 de eerstejaarsklassen een Tweede Kamerfractie en een ministerie. Dit jaar openden PvdA, CDA, SP, GroenLinks en D66 hun deuren en boden een rondleiding aan door het parlementsgebouw.

Zo’n dag is een uitgelezen kans om over actuele zaken te praten met ambtenaren en politici én contact te leggen voor een mogelijke stage. "Een ontzettend leuke ervaring”, vertelt student Jelco. “Zo’n dag draagt echt bij aan het beeld dat je van het beroep hebt.”

Stikstofcrisis

Bij de ministeries praatten de studenten over carrièrekansen en over stages. Daarnaast gingen ze ook inhoudelijk de diepte in. Bij Infrastructuur en Waterstaat gingen ze bijvoorbeeld de discussie aan over een vliegveld op zee. Tijdens het bezoek aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kwam de stikstofcrisis uitgebreid aan de orde. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liep zelfs minister Wouter Koolmees nog even langs. Student Daan hield een tevreden gevoel over aan de dag: "Hij bood mij een goede inside blik op de ministeries en hoe die te werk gaan."