Nieuws

Het aantal burn-outs in Nederland is sinds 2012 verdubbeld. Uit de 'Nationale Werkdruk & Zacht Werken Monitor' blijkt dat 45% van alle Nederlanders een burn-out heeft of heeft gehad. Tijdens de Academielezing op woensdag 11 december vertellen docent Steven van der Minne, psychologe Elsbeth Kuysters en HR Businesspartner Marjolijn Somers over het voorkomen van een burn-out. Praktijk en korte theoretische uitlegmomenten wisselen elkaar af.

Persoonlijke drijfveren

Vanuit Avans Health Services, de Arbo- en gezondheidsdienst van Avans Hogeschool, zal Elsbeth Kuysters aanschuiven met informatie en voorbeelden uit de praktijk. Opmerkelijk is dat ongeveer de helft van het aantal mensen dat haar spreekuur bezoekt haar om preventieve redenen weet te vinden, waardoor eerder effectieve maatregelen genomen worden die sneller tot herstel leiden of langdurige uitval voorkomen. Vanuit Dienst Personeel en Organisatie van Avans zal Marjolein Somers een toelichting geven over het bespreekbaar maken van werkdruk en werkgeluk.

Tijdens deze interactieve lezing gaan de deelnemers aan de slag met het in kaart brengen van hun persoonlijke drijfveren, de belemmeringen die zij ervaren en hoe ze die vervolgens aan kunnen pakken. Deze korte en intensieve sessie is bedoeld om mensen preventief alert te maken op een dreigende burn-out bij henzelf en hun directe omgeving.

Ga voor meer informatie over de Academielezing op woensdag 11 december of de aanmeldlink naar het agenda-item.