Nieuws

Het is vandaag de Dag van de ondernemer en de start van de Global Entrepreneurship Week, een wereldwijd initiatief ter promotie van ondernemerschap. Renza van der Wijst en Roy Pennings begonnen tijdens hun studie hun eigen onderneming. Het Avans Ondernemerscentrum ondersteunt hen hierbij.

Renza van der Wijst studeert Social Work en volgt haar ouders op in hun familiebedrijf, Zorgboerderij Van der Wijst. Mensen met een verstandelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel hebben hier een dagbesteding. Ze wordt gecoacht door het Avans Ondernemerscentrum bij het verder ontwikkelen van haar bedrijf.

Roy Pennings begon al in het eerste jaar van zijn studie Ondernemerschap en Retail Management met zijn onderneming PIT Premium Fitness. Hij zit in de Avans Topondernemersregeling. Die regeling zorgt ervoor dat hij zijn studie kan afmaken én zijn bedrijf verder kan uitbouwen.   

Stage lopen en afstuderen in je eigen bedrijf

Het Avans Ondernemerscentrum (AOC) stimuleert ondernemerschap en helpt (toekomstige) studentondernemers op weg. Dat doet ze door middel van individuele coaching en begeleiding, in trainingen en workshops en door inzet van een groot regionaal netwerk. (Student)ondernemers worden uitgedaagd om creatief en innovatief te zijn, kansen te zien en die kansen om te zetten in economische en maatschappelijke waarde.

Het combineren van een studie en een eigen bedrijf, en hier een goede balans in vinden, kan een uitdaging zijn. Daarom is er de Student Topondernemersregeling. Deze regeling biedt mogelijkheden voor een aangepast onderwijsprogramma. Denk aan spreiding van vakken en tentamens en stagelopen en afstuderen in je eigen bedrijf.

World Café tijdens de Global Entrepreneurship Week

Als onderdeel van de Global Entrepreneurship Week organiseren het AOC en het Expertisecentrum Sustainable Business op woensdag 20 november het World Café over het vestigingsbeleid voor ondernemers: welke voorwaarden stellen millennials aan een toekomstbestendig vestigingsbeleid in Nederland? Student(-ondernemers) en bedrijven gaan met elkaar in gesprek. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.