Nieuws

Eergerelateerd geweld bestaat nog steeds. Eerconflicten onder met name Syrische migranten en de opruiende rol van sociale media zijn uiterst actueel. “Maar waar het echt om gaat, is de samenwerking tussen alle professionals die met zulk geweld te maken krijgen”, zegt Janine Janssen.

Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie. Zij stelt dat het bij conflicten over familie-eer vaak gaat om kwesties als het kiezen van een partner, het veroordelen van seksualiteit en zwangerschappen buiten het huwelijk en problemen bij het verbreken van relaties. Dit kan leiden tot zaken die variëren van ernstige bedreiging tot en met moord en doodslag.

Jaarlijks duizenden meldingen bij politie

Voor veel mensen klinken dit soort conflicten hopeloos ouderwets. Maar in groepen, waarin het lidmaatschap van een familie zwaarder weegt dan het reilen en zeilen van een individu, is het dat helaas niet. Elk jaar komen bij de politie tussen de 1.500 en 3.000 zaken binnen, waarbij rekening gehouden wordt met een geschonden eergevoel als motief voor (dreigend) geweld.

Lees het hele artikel van Janine Janssen op socialevraagstukken.nl.