Nieuws

Het Lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken van Avans Hogeschool maakt deel uit van het praktijkgericht onderzoeksproject ‘Foreigners’ Involvement and Partipation in Prison Life’ (FIP²).

Het Vlaams Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) financiert het onderzoek. Er is samenwerking met de Vakgroep Educatie van de Vrije Universiteit Brussel en de Vakgroep Orthopedagogie van de Universiteit Gent. Het vierjarige project is gestart op 1 januari 2017 en loopt tot eind 2021. 

Extra kwetsbaar

De populatie van buitenlandse gedetineerden en daarmee ook de diversiteit aan etnisch-culturele achtergronden is in de afgelopen jaren zeer sterk toegenomen en verdient speciale aandacht. Internationaal onderzoek toont aan dat buitenlandse gedetineerden kwetsbaarder zijn dan andere gedetineerden. Alle gedetineerden hebben ‘Pains of Imprisonment’ tijdens hun detentie, maar zij ervaren extra moeilijkheden zoals taalproblemen, of ze in contact kunnen blijven met familie en vrienden en onzekerheden over hun terugkeer en re-integratie.

Hulp- en dienstverlening

Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat ze deelnemen aan hulp- en dienstverleningsactiviteiten in de gevangenis. Met dit praktijkgericht onderzoeksproject krijgen we zicht op de motieven, barrières, noden en factoren die van invloed zijn op hun toegang tot de hulp- en dienstverlening. Professionals werkzaam in inrichtingen krijgen zo inzicht in de ontwikkeling van nieuwe interventies die beter inspelen op de noden en krachten van deze doelgroep. 

Voorbereid op terugkeer

Op 23 en 24 oktober bracht het onderzoeksteam een werkbezoek aan de penitentiaire inrichting Ter Apel. Deze inrichting heeft een capaciteit voor 434 gedetineerden en is een VRIS-inrichting. VRIS staat voor vreemdelingen in strafrecht. De gedetineerden in Ter Apel hebben een strafbaar feit gepleegd. Ze zijn hiervoor door de rechter veroordeeld en verblijven illegaal in Nederland, of zijn na hun misdrijf ongewenst verklaard. In samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) worden de vreemdelingen tijdens de detentie voorbereid op een terugkeer naar hun land van herkomst.