Nieuws

Robin Reijers, vierdejaarsstudent ORM, won op 2 november samen met zijn team een van de hoofdprijzen bij de Challenge Gezonde Stad Den Bosch. Tijdens een hackathon werkten mbo-, hbo- en wo-studenten en professionals uit de praktijk aan 3 concrete vraagstukken. Per vraagstuk koos de jury 1 winnend team.

"Een hartstikke leuke ervaring", vertelt Robin. "Ik heb veel mensen ontmoet, ook buiten mijn eigen vakgebied. Ik zat bij 2 professionals in het team. Samen bedachten we een oplossing voor een vraagstuk van Tilburg University: hoe kunnen de Voedselbanken de mensen bereiken die wel recht hebben op hulp, maar die niet worden gevonden? Wij hebben een concept met business model bedacht om nieuwe data te verzamelen."

Plenty

"Ons concept heet 'Plenty'. Plenty is een voedselboxconcept dat tegen voedselverspilling werkt en het mogelijk maakt om iedereen in de maatschappij van voedsel te voorzien. In principe is Plenty een betaalde dienst. Bij het aanmelden voor de box vullen mensen een vragenlijst in. Zo wordt getoetst of zij in aanmerking komen voor korting op de Plenty box. De data die wordt verzameld via de vragenlijsten geven inzicht in de personen die nog niet naar de Voedselbank gaan, maar daar wel voor in aanmerking komen. Wanneer iemand meerdere keren voor 80% korting in aanmerking komt, kan de Voedselbank hem of haar benaderen. Ook kan van deze personen een profiel worden opgebouwd, zodat ze voortaan goed vindbaar zijn."

Den Bosch Data Week

De Challenge was onderdeel van de Den Bosch Data Week. Behalve van Avans deden studenten mee van Koning Willem I College , Fontys Hogescholen , Jheronimus Academy of Data Science , Technische Universiteit Eindhoven  en Tilburg University . Lees meer op www.gezondestaddenbosch.nl.

De organisatie was in handen van Hackathon Masters  en City Deal Kennis Maken Den Bosch.

City Deal Kennis Maken

Aanleiding was de Landelijke Kennisdelingsdag City Deal Kennis Maken. Onder de noemer City Deal Kennis Maken Den Bosch zijn de Bossche kennisinstellingen en de gemeente Den Bosch hun samenwerking aan het intensiveren en uitbreiden. Zodat studenten, docenten en onderzoekers samen maatschappelijke opgaven sneller oplossen. Waardoor de ontwikkelde kennis beter kan worden benut en innovatie wordt versneld.

Het winnende team voor de case Voedselbanken: Gudule Martens, Paul Kemper (beiden professionals) en Robin Reijers, student van Avans Hogeschool