Nieuws

“De drugscriminaliteit is in het zuiden van het land nu eenmaal een groter probleem dan elders. Door de ligging, logistiek, maar ook de mentaliteit: we doppen hier onze eigen boontjes wel. Theater is bij uitstek een manier om de complexe werkelijkheid anders te laten binnenkomen.” (Depla, 2019)

In het najaar vindt er een unieke samenwerking plaats tussen Avans Hogeschool en Het Zuidelijk Toneel. Studenten en medewerkers van alle academies zijn van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen aan De Achterkant van ... 

Op 2 oktober speelt Het Zuidelijk Toneel vanaf 14.00 uur de voorstelling De achterkant van Den Bosch in Theater aan de Parade in ‘s‑Hertogenbosch. Op woensdag 23 oktober speelt het gezelschap vanaf 14.00 uur de voorstelling De achterkant van Breda in het Chassé Theater in Breda. 

Aftrap van het lespakket

De matineevoorstelling is speciaal voor Avans Hogeschool gemaakt. Het gaat om een eenmalige, bijzondere aftrap van het lespakket dat onder leiding van Emile Kolthoff door het lectoraat Ondermijning wordt ontwikkeld. Dit lespakket moet studenten – en daarmee de aankomende professionals – bewust maken van de signalen en risico’s van ondermijnende criminaliteit.

Met deze voorstelling stappen we even uit de onderwijssetting en brengen op een andere, prikkelende wijze dit relevante maatschappelijke vraagstuk onder de aandacht van onze studenten en medewerkers. 

Lees meer op de website van Het Zuidelijk Toneel.