Nieuws

Het onlangs opgerichte Lectorenplatform Applied Science kreeg op 2 oktober een vliegende start met een kick-off bijeenkomst, waarin zo’n 30 lectoren en potentiële samenwerkingspartners de maatschappelijke uitdagingen verkenden.

Lectoren uit het natuurwetenschappelijk domein willen hier graag met praktijkgericht onderzoek een bijdrage aan leveren. Binnen het Domein Applied Science (DAS) vormen de lectoren al jaren een netwerk waarin zij elkaar ontmoeten, antwoorden zoeken op gedeelde uitdagingen en verbinding zoeken op (inter)nationale en regionale onderzoeksthema’s.

Sinds 1 september 2019 vormen de lectoren het Lectorenplatform Applied Science, mede gefinancierd door Regieorgaan SIA. Vanuit deze samenwerking zoeken ze de verbinding met elkaar en relevante partners om zo middels praktijkgericht onderzoek met een brede moleculaire kennisbasis bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Lees het volledige bericht op de website van DAS.