Nieuws

Hoe kunnen we studenten weerbaarder maken tegen criminaliteit? Dat is het onderwerp van het lessenpakket dat het lectoraat Ondermijning van Avans ontwikkelt. De voorstelling De achterkant van… laat studenten al kennismaken met de impact van drugscriminaliteit.

RTL Nieuws berichtte op 28 oktober dat op steeds meer scholen voorlichtingsles gegeven wordt over drugscriminaliteit. Ook Emile Kolthoff van Avans uitte zijn bezorgdheid over het feit dat op scholen van alle onderwijsniveaus in Nederland jongeren geronseld worden door drugscriminelen. Lees hier het artikel van RTL Nieuws.

“Realiseer je als student dat als je je met dat soort praktijken inlaat, de gevolgen heel groot kunnen zijn”, vertelt Emile Kolthoff, lector Ondermijning op Avans.

De achterkant van Breda laat zien wat er allemaal kan gebeuren in de drugswereld. Hoe je als jongere in dat netwerk belandt om makkelijk geld te verdienen. Hoe belangrijk zwijgen is als je erbij betrokken bent, omdat je wilt dat je familie veilig is. Hoe er met een verrader om wordt gegaan als iemand zijn mond voorbij heeft gepraat.

“De voorstelling is een mooie aftrap voor het lessenpakket”, vertelt Marjolein de Winter, docentonderzoeker van het lectoraat Ondermijning. “We zijn nu nog bezig met het ontwikkelen van de lesstof. In november gaan we het presenteren.” Het lesmateriaal moet studenten weerbaarder maken tegen de ondermijning in de criminaliteit. “In het kort gezegd is ondermijning de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld”, legt De Winter uit. “In Nederland is van de georganiseerde misdaad 80% drugsgerelateerd. Ondermijning duidt op de gevolgen van dat soort misdaad. Wat het doet met wijken, met de overheid en met het leven van mensen”, vertelt Emile Kolthoff.

Grote gevolgen

Het lessenpakket bestaat uit twee onderdelen. De Winter: “Enerzijds willen we vertellen wat ondermijnende criminaliteit precies is en wat het betekent voor de studenten. Anderzijds wat studenten kunnen doen als ze zelf signalen oppikken of gevraagd worden een rol te spelen in bijvoorbeeld de productie van drugs. Het onderwijsmateriaal zal een combinatie zijn van presentaties en workshops. Docenten vertellen het verhaal, maar studenten gaan ook opdrachten uitvoeren. We maken een algemeen lespakket voor de verschillende academies en op verzoek kunnen we specifieker materiaal maken. Het verhaal naar een chemiestudent is namelijk anders dan naar een bestuurskundestudent.”

Waarom is zo’n lespakket van belang voor studenten? “Het is een stukje bewustwording. Op sommige opleidingen komt dit onderwerp al wel in het curriculum voor, maar er zullen genoeg studenten zijn die er misschien nog nooit van hebben gehoord”, aldus De Winter.

Kolthoff: “Het is belangrijk voor studenten om zich er nu bewust van te zijn, maar ook later bij hun beroep. Veel studenten nemen af en toe een pilletje op een festival of iets dergelijks, en ze realiseren zich niet dat het consequenties heeft als ze daarin verdergaan. Als studenten bijvoorbeeld gaan handelen en ze worden gepakt, krijgen ze een strafblad en daar kunnen ze problemen mee krijgen als ze later hun beroep uit willen oefenen. We gaan studenten niet verbieden drugs te gebruiken, daar gaan wij niet over. Maar ze moeten zich wel realiseren dat de gevolgen groot kunnen zijn als ze zich met dat soort praktijken inlaten.”

Wat vinden studenten?

Er waren onder andere studenten van verschillende opleidingen aanwezig bij de voorstelling. “Ik vond de voorstelling wat vaag, maar wat de makers wilden vertellen met het verhaal kwam wel redelijk naar voren”, vertelt Booike, studente Chemische Technologie. “Zulke criminaliteit is er genoeg. Ik begrijp dat ze ons daar met het lespakket voor willen behoeden. Ik ga zeker naar de lessen toe wanneer ze ingevoerd worden.”

Ook studenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Lois en Melina, lijken de lessen nuttig. “Wij kunnen het later tegenkomen in ons beroep, zeker in de forensische kant”, zegt Lois. “Dan hoort criminaliteit erbij. Ook al staat het nu nog ver mij af.” De studenten geven aan nog niet eerder zulke lessen te hebben gehad. Melina: “Wij staan nu echt achter de schermen. We worden niet echt geconfronteerd met wat er vooraf gaat. We hebben nog geen les gehad over hoe we daarmee om moeten gaan. Daarom vind ik het goed dat er wel zulke lessen komen.”

Dit was een artikel van Punt.