Nieuws

Geweld uit naam van de familie-eer. Daarover gaat het congres dat het Expertisecentrum Veiligheid op woensdag 2 oktober organiseert, voor en door ervaren professionals. Al 10 jaar werken verschillende partijen samen om deze vorm van geweld te bestrijden. De ervaringen met deze aanpak en de actuele ontwikkelingen over dit onderwerp, staan centraal tijdens dit congres. U bent van harte welkom!

Programma

09.15 u: Registratie en inloop met koffie en thee 
09.45 u: Welkom door dagvoorzitter Prof. Dr. Janine Janssen, Lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties Avans Hogeschool, hoofd Onderzoek LEC EGG, bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie Open Universiteit
9.50 u:  De schande die je me brengt is onverdraaglijk
Opening door ervaringsdeskundige Sita
10.05 u: Samenwerken in de aanpak van eergerelateerd geweld, door 
Hoofdcommissaris van Politie Anja Schouten, portefeuillehouder Zorg & Veiligheid
10.25 u: De hulpverlening aan zet! Door Diny Flierman, manager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating en 
Johan Gortworst, senior beleidsadviseur Federatie Opvang
10.40 u: Pauze
11.00 u: Verdieping - Eerzaken onder Syriërs door Prof. Dr. Maurits Berger, Universiteit Leiden
12.00 u: Lunchpauze
12.45 u: Verdieping -  Eerzaken, sociale media en (nieuwe) zedenwetgeving door 
Prof. Mr. Jeroen ten Voorde, Universiteit Leiden en Universiteit Groningen
13.45 u: Landelijke werkwijze met betrekking tot (melden van) eergerelateerd geweld - Veilig Thuis
14.15 u:  Pauze
14.40 u: Eergerelateerd geweld! Wat doe je ermee?! Door Saskia de Veld, GZ psycholoog Sterk Huis en Achille van Hees, teamleider Fier en medewerker communicatie Blijfgroep 
15.25 u: Paneldiscussie onder leiding van Janine Janssen
16.00 u: Afsluiting door Commissaris van Politie Willem Timmer, hoofd Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld
16.15 u: Borrel
17.15 u: Einde bijeenkomst

 

Aanmelden

Het congres vindt plaats bij Avans Hogeschool, locatie Onderwijsboulevard 215, Den Bosch.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan via dit formulier.