Nieuws

Hoe kan het vakgebied van accounting meegroeien in de ontwikkeling van een duurzame, circulaire economie? Avans Hogeschool is een van partners in een brede, nationale samenwerking die antwoord wil vinden op die vraag.

Expertisecentrum Sustainable Business, lectoraat Sustainable Finance and Accounting

Hoe kan het vakgebied van accounting en boekhouding meegroeien in de ontwikkeling van een duurzame, circulaire economie? Avans Hogeschool is een van partners in een brede, nationale samenwerking die antwoord wil vinden op die vraag.

Handen ineen

Onder de naam Coalitie Circulaire Accounting (CCA) slaan partijen als de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Dura Vermeer, KPMG, ABN AMRO, Circle Economy en een aantal overheids- en onderwijsinstellingen de handen ineen.

De CCA houdt zich bezig met vraagstukken over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Hergebruik en waardebehoud zijn belangrijke begrippen in die circulaire economie. Om dat allemaal goed op gang te krijgen, zijn nieuwe businessmodellen nodig, net als een aanpassing van economische principes en (boekhoudkundige) verslaggevingsregels.

Whitepaper

Elk kwartaal werkt de CCA een vraagstuk uit en publiceert de resultaten in een whitepaper. De eerste keer draait het om een pilotproject van Dura Vermeer en de Provincie Overijssel onder de noemer Weg as a service. Dura Vermeer wordt daarbij economisch eigenaar van de weg en ontfermt zich over het beheer. De provincie betaalt een periodiek bedrag voor het gebruik van de weg.

Cruciaal punt

Een cruciaal punt daarbij is de bepaling van de restwaarde bij het aangaan van het contract en het meenemen van die restwaarde in de boekhouding en financiering. Het oplossen van deze vraagstukken moet praktische en toepasbare kennis opleveren voor mensen uit het vakgebied.

Behalve Avans doen ook de volgende onderwijsinstellingen mee met de CCA: Erasmus Universiteit, Open Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen en Nyenrode Business Universiteit.