Nieuws

China bouwt in rap tempo aan een systeem om zijn burgers te observeren en te controleren in hun dagelijks doen en laten. De Chinezen hebben over het algemeen weinig bezwaar tegen het systeem, omdat het bijdraagt aan de veiligheid van het collectief. Maar wat betekent het systeem voor minderheden en andersdenkenden in het land? Hoe draagt het systeem bij aan samenlevingsopbouw? Heeft zo’n systeem invloed op Europa? Fred Bon, docent Ethiek bij de academie voor Sociale Studies, geeft over dit thema een Academielezing op woensdag 23 oktober.

Puntensysteem en data

In verschillende steden van China wordt al langere tijd geëxperimenteerd met gezichtsherkenning en andere technologieën om een zo compleet mogelijk profiel te krijgen van elke burger in het land.  Grote ondernemingen zoals Alibaba en WeChat, de Chinese variant van Whatsapp, leveren bovendien enorme hoeveelheden gegevens van hun gebruikers aan de Chinese overheid, zodat het profiel steeds gedetailleerder wordt. Het gedrag van de burger bepaalt uiteindelijk door middel van een puntensysteem, het sociaal krediet genoemd, hoeveel vrijheid en privileges hij of zij krijgt of welke er juist worden afgenomen. Op die manier probeert China zijn inwoners te plooien tot modelburgers in de Chinese communistische ideologie. Het systeem moet in 2020 landelijk worden ingevoerd.

Fred Bon deed onderzoek naar het systeem van Sociaal krediet. Vanuit het perspectief van het westers-democratische ideaal houdt hij een inleiding over het gebruik van data als pressiemiddel. Na de inleiding is er tijd om met elkaar in discussie te gaan over het thema.

Over de spreker

Bon studeerde Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit en Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is als docent-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van Avans Hogeschool. Bij de academie voor Sociale Studies in Breda verzorgt hij ethiekvakken en is hij studiebegeleider van studenten in alle jaren. 

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Inloop voor koffie en thee is op 23 oktober om 19.00 uur. Start lezing 19.30 uur. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door onze Facebookpagina te liken. 

De Avans Academielezing is voor iedereen met een honger naar kennis. De Academielezing vindt meerdere malen per jaar plaats bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda en is gratis toegankelijk.