Nieuws

7 Avansstudenten gaan de komende 20 weken aan de slag om innovatief materiaal te ontwikkelen dat gedetineerden en medewerkers van de PI Vught helpt bij de communicatie over herstel.

Ze doen dat met begeleiding van de Projectgroep Herstelgericht Werken waar zowel medewerkers van de PI Vught als docent-onderzoekers vanuit het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken deel van uitmaken.

Sociaal conflict
Het project is 5 september gestart en maakt deel uit van de minor Werken in een Gedwongen Kader. Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken en de PI Vught werken sinds afgelopen april samen om in kaart te brengen wat de (on)mogelijkheden zijn van het transmuraal (dus in- en extern) herstelgericht werken.

Docent-onderzoekers Phebe Winter en Anke Voesenek onderzoeken de komende vijf jaar met lector Bart Claes de mogelijkheden van het werken naar zelfherstel van de gedetineerde burger.

De herstelgerichte benadering ziet een delict als een sociaal conflict waarbij slachtoffer, dader en samenleving betrokken zijn.