Nieuws

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van Avans Hogeschool gaat per september 2019 meerjarig samenwerken met Midden-Brabant Glas. Samen willen de organisaties de leefbaarheid verbeteren van 4.000 leden in een woon- en werkgebied van 40.000 mensen in vooral de buitengebieden.

telecomkabels

Midden-Brabant Glas is het uitvoeringsorgaan van de coöperaties GilzeEnRijenGlas, Baarle-NassauGlas, GroenewoudGlas en LangstraatGlas die gezamenlijk een glasvezelnetwerk beheren. Op het netwerk faciliteren zij ‘diensten’ voor hun leden. Dit varieert van apparatuur en apps voor brandpreventie en inbraakpreventie, tot telezorg en allerlei culturele activiteiten. De coöperaties bepalen in de periodieke overleggen met de leden welke activiteiten dat zijn.

Leden actief betrekken

De besturen van de 4 samenwerkende coöperaties beseffen dat er het een en ander moet gebeuren om leden actief te betrekken. Dit is nodig om het glasvezelnetwerk ook daadwerkelijk meerwaarde te laten houden in de komende jaren. Het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool is een goede partner om mee te denken, ledenonderzoek te verrichten en vooral om haalbare innovatie toepassingen aan te dragen.

Vooroplopen met innovaties

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid richt zich vooral op de ethische, juridische en sociale aspecten van het gebruik van deze nieuwe technologie. Medewerkers en studenten in het lectoraat doen praktijkonderzoek. Ze werken plannen uit, organiseren kennisbijeenkomsten met leden en adviseren de besturen hoe ze innovaties het beste aanpakken. Zo komen  innovatieve toepassingen op het terrein van ‘veiligheidszorg’ en 'telezorg' eerder voor de leden beschikbaar. Bovendien kunnen aangesloten burgers en ondernemers – eventueel samen met hun brancheorganisaties – voorop lopen met innovaties waarbij een hoogwaardige glasvezelverbinding essentieel is.

Midden-Brabant Glas stelt het lectoraat in de gelegenheid praktijkonderzoek te doen naar de motieven van leden om digitale toepassingen op het gebied van veiligheid te gebruiken. Gebruikservaringen in de praktijk kunnen tot verbeteringen leiden. En wellicht zijn er ook leden die graag mee voorop willen lopen om nieuwe mogelijkheden te verkennen en gebruiken.

Op de komende algemene ledenvergaderingen van de coöperaties in augustus en september spreekt lector Ben Kokkeler van het lectoraat van Avans Hogeschool over zijn vakgebied en de activiteiten die het lectoraat met Midden-Brabant Glas wil ondernemen.