Nieuws

Bart Claes, lector Transmuraal Herstelgericht Werken van het Expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool, is door Finland, huidig EU-voorzitter, gevraagd deel te nemen aan de European Workgroup Detention.

Bart is bestuurslid van het European Forum for Restorative Justice. Hij is gevraagd om zijn expertise te delen over hoe herstelgericht werken bijdraagt aan een betere re-integratie van gedetineerden. Hierbij is er aandacht voor de gedetineerde, zijn sociaal netwerk, het slachtoffer en de (lokale) maatschappij.

Op de strategische agenda van de EU staat onder andere dat de lidstaten als doel hebben samen te werken op het gebied van criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding. Justitiële samenwerking in strafzaken speelt een belangrijke rol bij de inspanning van de EU om de burgers te beschermen en de veiligheid te waarborgen. Hierbij is er ook aandacht voor recente jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) over de levens- en werkomstandigheden en overbevolking in Europese gevangenissen.