Nieuws

Lector Bart Claes is een van de sprekers tijdens het college herstelrecht en herstelgerichte detentie op donderdag 3 oktober in Kanaal30 in Utrecht.

In het college wordt ingegaan op het ontstaan van het herstelrecht in Nederland, wat de rol is geweest van een aantal pioniers in het herstelrechtelijke denken en wat het concept herstelrecht inhoudt. Ook wordt aandacht besteed aan de meerwaarde van herstelrecht in vergelijking met strafrecht (ter aanvulling op/als alternatief voor strafrecht) en aan herstelrecht in verschillende fasen van het strafproces en met name in de fase van detentie. Vervolgens is er aandacht voor de toepassing van dit gedachtegoed binnen detentie; de herstelgerichte detentie.

Bart en de andere sprekers verzorgen dit college voor leidinggevenden van de Dienst Justitiële Inrichtingen en van de Reclassering. De gespreksleider is Leon Palmen, coördinator Zorg en Begeleiding bij het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen. Herstelgericht werken is een van de onderwerpen in zijn portefeuille.