Nieuws

In het Nederlandse gevangeniswezen zijn de programma's voor gedetineerden gericht op slachtofferbewust en herstelgericht werken, op het versterken van de re-integratie en het verminderen van recidive. Studenten Felicia Pavone van Integrale Veiligheidskunde en Tessa van Loon van Social Work deden onderzoek naar deze programma's,in opdracht van het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken en de Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht.

Ze brachten in kaart welke programma's worden toegepast en wat daarvan de resultaten zijn. Hierna ontwikkelden ze infographics om de uitkomst van hun onderzoek zicht- en bespreekbaar te maken. 

Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken en de PI Dordrecht onderzoeken samen wat de (on)mogelijkheden zijn van het transmuraal slachtofferbewust en herstelgericht werken met gedetineerde burgers. Met dit onderzoek onder professionals van de PI Dordrecht brachten beide studenten de goede praktijken, visies, kennis en motivatie van deze professionals in beeld. Hierdoor heeft PI Dordrecht gedegen onderzoeksresultaten van waaruit ze hun programma's kunnen uitbouwen. 

Antwoorden voor PI-professionals

Het onderzoek is gestart omdat de diversiteit aan programma's en de ontwikkelingen daarin vragen oproepen bij professionals in de penitentiaire inrichtingen. Zij wilden meer weten over de wijze waarop herstelgericht gewerkt kan worden, wat de mogelijkheden zijn van slachtofferbewust werken en wat dit vraagt van de gedetineerde burger en professionals.

Eerste stap richting slachtofferbewust en herstelgericht werken

Floor en Tessa over hun onderzoek: “Als studenten van de minor Werken in een Gedwongen Kader hebben wij gekozen voor het project binnen de PI Dordrecht, omdat wij nog niet eerder in aanraking zijn geweest met een PI en nieuwsgierig waren naar het leven binnen detentie. Net zoals velen hadden wij ook onze eigen beeldvorming over hoe het leven eraan toegaat binnen de muren. Echter hebben wij door dit onderzoeksproject onze beeldvorming kunnen toetsen aan de realiteit. Tijdens het onderzoek hebben wij opvattingen en visies met betrekking tot slachtofferbewust en herstelgericht werken, van verschillende professionals mogen ervaren. Door het onderzoeksproject hebben wij kennis mogen maken met problemen, onderwerpen en ontwikkelingen die in de beroepspraktijk een belangrijke rol spelen. Met dank aan de positieve samenwerking met de PI Dordrecht hebben wij de eerste stap kunnen zetten richting slachtofferbewust en herstelgericht werken. Wij zijn een mooie ervaring rijker!”