Nieuws

Avans is volop bezig met vernieuwend onderwijs. Een van de middelen daarvoor is gamification. Wat maakt leren via gamification zo anders dan het traditionele leren? Wat levert het op? En waarom is vernieuwend onderwijs zo belangrijk? Docenten Judith Herrewijn en Ard Jacobs aan het woord.

"Wij hebben gamification ingezet bij 175 deeltijdstudenten van de opleiding Commerciële Economie", laat Judith weten. "Dat deden we met Knowingo, een mobiele learning game waarbij studenten de lesstof doorlopen in de vorm van vragen. Ze kunnen spelen waar en wanneer ze maar willen. Dit past goed bij de onderwijsvisie van Avans. Studenten hebben behoefte aan tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs. HRM-studenten van de Avans Academie Associate degrees spelen de game op dit moment ook. Deze academie wil langzaam af van traditioneel toetsen, dus deze manier van leren en valideren sluit goed aan bij het Associate degrees onderwijs."

Personaliseren

"Een andere kracht van dit online leerplatform is de kunstmatige intelligentie die erin zit gebouwd", vertelt Ard. Hij gebruikt Knowingo bij de opleiding Business Innovation. "Algoritmes houden bij wat een student goed en minder goed kent en passen de inhoud daarop aan. Zo krijgen studenten gepersonaliseerd onderwijs voorgeschoteld. Als docent is het onmogelijk om zulke differentiatie op individueel niveau te managen."

Activeren

Judith: "Gamification zorgt ook voor activerend onderwijs. Door de beloningen die in de game zitten, blijven studenten leren en worden ze uitgedaagd om betere resultaten te halen. Door elke keer de vragen te oefenen, leren ze automatisch. Die activatie is mooi. Ik heb ook gemerkt dat ze daardoor meer betrokken zijn bij de lesstof. In de les komen daar vragen over, dus dan kun je als docent de verdieping aanbrengen. Wat bij onze deeltijdstudenten opviel, was dat degenen die de game speelden gemiddeld 1,1 punt hoger scoorden op de eindtoets."

"Games sluiten bovendien goed aan bij de belevingswereld van onze studenten. Zij zijn opgegroeid met games en spelen die intuïtief. Daarnaast is hun brein nog in ontwikkeling, waardoor ze het nog lastig vinden om te plannen. Vaak vragen ze: 'Wat moeten we doen, hoe moeten we leren?' Nu is het antwoord simpel: 'Speel de game'. Heel concreet en overzichtelijk."

Experimenteren

Een learning game is een van de leermiddelen waarmee binnen Avans wordt geëxperimenteerd. "Op dit moment wordt de Ambitie 2025 geformuleerd: hoe ziet vernieuwend onderwijs er straks uit? Daar worden we als docenten en medewerkers heel erg bij betrokken. Ze willen weten wat we ervan vinden en hoe we dat zien. Er zijn veel mogelijkheden om te experimenteren met allerlei nieuwe werkvormen en leermethodes. Avans stimuleert innovatie en besteedt veel aandacht aan nieuwe experimenten en leervormen. Je mag experimenteren en kijken wat daaruit komt, wat het effect is en weer doorgaan. We vallen, leren en staan weer op."

Onderwijsvernieuwing

Waarom zijn vernieuwingen in het onderwijs, zoals digitalisering, plaats- en tijdonafhankelijk leren en ICT-gebruik, zo belangrijk voor Avans?
Ard: "Enerzijds omdat studenten behoefte hebben aan een persoonlijk pakket. Deze manier van leren past makkelijker in hun dynamische leven. Anderzijds omdat we steeds flexibeler moeten omgaan met de locatie en tijd waarin we lesgeven. Digitalisering kan dan een uitkomst zijn. Onder de voorwaarde dat experts voor de klas blijven staan waarmee je interactie hebt. Die experts zijn de kracht van Avans."

"Digitalisering helpt ons ook om na te denken: voor welke onderdelen zetten we experts in voor individuele of klassikale begeleiding? En voor welke administratieve zaken kunnen we andere mensen of middelen inzetten? Bijvoorbeeld de toetsing van een begrippenlijst. Zodat we de contacturen effectiever kunnen gebruiken om studenten individueel te helpen met hun vraagstukken."

Een leven lang leren

"Verder denk ik dat we als Avans moeten nadenken hoe we studenten aan ons binden, ook na hun opleiding, in het kader van 'een leven lang leren'. Digitale vormen van onderwijs kunnen daarbij helpen, want ook professionals hebben behoefte aan gepersonaliseerd en plaats- en tijdonafhankelijk leren."

Wat vinden studenten van Knowingo?

"Voor mij was het een leerzame game, omdat ik spelenderwijs sneller leer. Zeker omdat je vragen 2 keer goed moet hebben om meer punten te krijgen. Ook theorie/vragen die ik eerder nog niet had gehad of gelezen kwamen terug in de game en dit vond ik leerzaam", zegt Lotte Lemeer, student HRM bij de Avans Academie Associate degrees.