Nieuws

Avans werkt samen met onder meer Arcadis, Brabant Water en Enexis Netbeheer aan een gezamenlijke duurzame energievoorziening in het Paleiskwartier in Den Bosch. Na een oproep pitchten zij hun initiatief bij de Bossche Energiecoalitie (BEC). Avans en partners wonnen en krijgen nu begeleiding van een energieontwikkelaar.

Om grotere stappen te zetten in de energietransitie is samenwerking tussen bedrijven nodig. In de bodem van het Paleiskwartier slaan bedrijven energie op in de vorm van warmte en kou. Daarvoor liggen er al diverse warmte-koude-opslagsystemen (WKO’s), maar deze werken niet optimaal. Er wordt ook nog veel aardgas gebruikt in het gebied. Initiatiefnemers Arcadis, Brabant Water, Avans Hogeschool en Enexis Netbeheer verwachten samen veel CO2 te besparen door huidige WKO’s te verbinden, uit te breiden met nieuwe WKO’s en nieuwe gebouwen hierop aan te sluiten.

Bekijk hier de video-inzending van de initiatiefnemers.

Pitches bij BEC

Bedrijven werden door de Bossche Energiecoalitie (BEC) opgeroepen hun gebiedsgerichte aanpak te pitchen. BEC is een samenwerkingsverband van ruim 50 Bossche bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen die samen werken aan CO2-reductie. De pitches voor duurzame energieoplossingen maakten kans op inzet van een energieontwikkelaar van BEC. Op vier bedrijventerreinen sloegen ondernemers daarom de handen ineen. De ondernemers in het Paleiskwartier wonnen deze ondersteuning van een deskundige die helpt hun initiatief tot ontwikkeling te brengen.

Meer goede initiatieven

Ook de andere initiatieven konden op waardering rekenen. Ondernemers in het Pettelaarpark willen WKO toepassen in combinatie met aquathermie: het gebruik van warmte uit water. Op de Rietvelden is een innovatieve oplossing bedacht voor een warmtenet met PVT-panelen (zonnepanelen die stroom én warmte leveren) en de opslag van warmte en kou in zogenoemde ‘bufferzakken’. Ondernemers op De Herven kiezen voor een integrale aanpak: het revitaliseren van een verouderd deel van het bedrijventerrein en het verduurzamen van bedrijfspanden.

Verdere ondersteuning

Gemeente Den Bosch en Avans Hogeschool helpen, als deelnemers van BEC, ook deze initiatieven verder op gang te brengen. “De energie die er nu is bij de bedrijven moeten we vasthouden. Het realiseren van dergelijke samenwerkingsprojecten is niet eenvoudig, maar brengt ons wel tot oplossingen die nodig zijn voor de toekomst”, aldus Heleen Herbert, vicevoorzitter van BEC.

Lees meer nieuwsberichten over duurzaamheid bij Avans.