Nieuws

Sportmanagement, marketing en sales en ondernemen. Dat zijn uitstroomrichtingen waar de directeur van de Associate degrees Academie in Roosendaal aan denkt voor studiejaar 2020 - 2021.

Roland van der Poel: “We kijken naar de behoefte van bedrijven en organisaties in deze regio. Deze profielen passen daar nu in.” 

De Associate degrees Academie verwelkomde een jaar geleden de eerste lichting studenten. Van der Poel blikt terug op een goed verlopen eerste jaar. “Ik houd er een goed gevoel aan over, er was een positieve sfeer met alle studenten die hier gestart zijn en natuurlijk onze medewerkers.” 

Komend studiejaar worden er op basis van dit eerste jaar natuurlijk ook verbeteringen doorgevoerd. “Soms heb je iets bedacht en werkt het in de praktijk toch anders. En ook vanuit het werkveld krijgen we nieuwe vragen. Bedrijven zoeken dan net andere kennis of vaardigheden bij onze studenten. Dat verwerken we meteen in de lessen.”  

Sportmanagement

Die vragen vanuit de praktijk leidden er ook toe dat er een aantal uitstroomrichtingen bij komen bij al bestaande opleidingen. Bij de Ad Management ligt de nadruk nu nog vooral op project- en officemanagement, daar komt straks sportmanagement bij. “Vitaliteit en sport zijn heel belangrijk voor deze regio”, vertelt Van der Poel. “De gemeente Roosendaal zet hier ook flink op in. Sportopleiding CIOS zit hier in de stad. Redenen genoeg om te denken dat er behoefte is aan deze uitstroomrichting.”   

Ondernemen en marketing en sales

Binnen de Ad-opleiding Business komen 2 nieuwe uitstroomrichtingen. Studenten kunnen zich dan richten op het al bestaande programma bedrijfskunde, ondernemen of op marketing en sales. “Er is veel steun in de regio voor de 2 nieuwe richtingen. Dat horen we vaak terug als we bedrijven en instellingen bezoeken en in andere netwerken waar we onderdeel van zijn. Het mkb is de drijvende kracht in deze regio, dus ondernemers zijn altijd welkom. Ook naar praktische marketing- en salesmedewerkers is veel vraag”, zet Van der Poel uiteen.  

Snel inspelen op praktijk 

Het studiejaar daarna, 2021-2022, komen er waarschijnlijk ook weer andere uitstroomrichtingen bij. “We monitoren continu de vraag vanuit de praktijk”, zegt Van der Poel. De Associate degrees Academie heeft in vrijwel elke sector al een opleiding. Met een nieuwe uitstroomrichting is er snel in te spelen op de vraag van de regio. “We bieden studenten dus uitstroomrichtingen aan waar direct vraag naar is. Dat gaat veel sneller dan een nieuwe opleiding starten. We komen hiermee tegemoet aan de vraag vanuit de studenten en de praktijk.”  

Associate degree

Een Associate degree is een tweejarige praktijkgerichte hbo-opleiding. Meer weten over deze opleidingen? Kijk dan op www.ad-academie.nl