Nieuws

Avans Hogeschool neemt deel aan een groot onderzoek naar infectieziekten die door muggen worden overgedragen. Onder leiding van Erasmus MC werken 7 organisaties de komende 5 jaar aan de vraag hoe we in Nederland beter voorbereid kunnen zijn op het uitbreken van infectieziekten. De onderzoekers ontvangen hiervoor 10 miljoen euro en trekken rondom het onderzoek samen op binnen het Netherlands Centre for One Health.

Lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences

Uitbraken van infectieziekten bij mens en dier komen wereldwijd steeds vaker voor. Dat heeft te maken met factoren als bevolkingsgroei, internationale handel, reisverkeer en klimaatverandering. In Nederland wonen relatief veel mensen en dieren dicht bij elkaar. In combinatie met ons waterrijke landschap en drukke internationale verkeer, maakt dit ons kwetsbaar voor uitbraken van infectieziekten.

Avansstudenten

Studenten van Avans gaan meewerken aan dit project en doen onderzoek naar het genetisch materiaal van de muggen, de zogeheten ‘virusdragers'. Ook zoeken ze met DNA-technieken naar virussen in watermonsters.

Studenten houden zich ook bezig met data-analyse. Zij onderzoeken hoe je laboratoriumtechnieken geschikt maakt voor 'het werkveld'. Ze testen deze technieken uit in samenwerking met één van de partners, de Red Cross Bloodbank Foundation Curaçao.

Innovatief onderwijs

Avansdocent en moleculair microbioloog Eefje Schrauwen: “Ik vind het geweldig om samen met de studenten dit project op te pakken. Ik deed 16 jaar research naar virussen, dus hoe mooi is het dat we dit onderzoek nu uitvoeren met onze studenten. Daarnaast dragen de gebruikte DNA-technieken en de data-analyse binnen dit project enorm bij aan innovatief en uitdagend onderwijs, iets wat we bij Avans heel belangrijk vinden.”

10 miljoen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt een bedrag van bijna 9 miljoen euro onderzoeksgeld beschikbaar, aangevuld tot 10 miljoen door bijdragen van de 7 organisaties die meewerken in het onderzoek. Uniek is het multidisciplinaire karakter van de samenwerking.

Partners

De Coördinatie van het project is in handen van Erasmus MC. Verder nemen deel: de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research, Universiteit van Leiden/Naturalis, LUMC, Radboudumc, Nederlands Instituut voor Ecologie en UMC Utrecht. Cofinancieringspartners zijn: Deltares, RIVM, KNMI, Red Cross Bloodbank Foundation Curaçao, Sanquin, Stichting Technasium, Centrum voor Monitoring van Vectoren (CMV). De Internationale samenwerkingspartner is: Centre for Advanced Studies of Blanes (CEAB) een onderzoeksinstituut behorend bij de Higher Council of Scientific Investigations (CSIC).

Meer informatie: www.ncoh.nl/research