Nieuws

Professionals delen tijdens de discussiemiddag hun ervaringen over hun werk in de grote steden. Hoe gaan zij om met zaken als emancipatie aan de ene kant en uitsluiting aan de andere kant? En hoe kunnen zij meer verbinding creëren tussen verschillende bevolkingsgroepen, zodat ze minder langs elkaar heen leven en werken?

Inclusieve stad

In inclusieve steden – gemeenschappen waarin iedereen naar vermogen meedoet - bestaat geen getalsmatige meerderheid meer van één bevolkingsgroep. Bij deze alledaagse diversiteit schetsen politiek en media regelmatig positieve en negatieve beelden. De meningen onder bewoners lopen ook uiteen. Bijvoorbeeld over het opvangen van asielzoekers, over het wel of niet bestaan van discriminatie op de arbeidsmarkt en over het toewijzen van sociale huurwoningen aan kwetsbare huishoudens.

Programma en sprekers

Lees het agendabericht voor het programma, de sprekers en de inschrijfmogelijkheid.

Datum: Donderdag 6 juni 2019
Tijd: inloop 13.00 uur, programma van 13.30 uur – 16.30 uur en aansluitend een borrel
Locatie: Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90, Rotterdam

Organisatie

Platform Stad en Wijk organiseert de bijeeenkomst. Dit is een samenwerkingsverband van lectoraten die door middel van praktijkgericht onderzoek inzicht verschaffen in en oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk, vooral gericht op participatie en veerkracht.