Nieuws

Ongeveer 2.1 miljoen kinderen in Europa hebben een van of zelfs allebei hun ouders in de gevangenis. Dit heeft een enorme impact op deze kinderen en de relatie met hun ouders.

Tijdens het congres van het European Forum for Restorative Justice in Bilbao op 5 juni houden Lector Bart Claes en docent-onderzoeker Angela Verhagen een presentatie over herstelgericht werken. Daarbij gaan zij in op het inzetten van deze aanpak en hoe deze kan helpen om de relatie tussen ouders en hun kinderen te verbeteren.