Nieuws

Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht werken was goed vertegenwoordigd op het symposium van het European Forum for Restorative Justice in Bilbao op 5 en 6 juni.

Docent-onderzoeker Angela Verhagen presenteerde in haar workshop onder meer de Europese aanbevelingen voor kinderen met een ouder in detentie. En vertelde hoe het Expertisecentrum KIND een rechtstreeks antwoord is op de nationale opdracht die uit deze aanbevelingen voortvloeit.

Alleen al in Europa zijn er meer dan 2 miljoen kinderen met ten minste 1 ouder in detentie. De impact die dat heeft op kinderen en de relatie met hun ouder(s) is enorm. Ze liet zien hoe herstelgericht werken kan helpen om de relatie tussen kinderen en hun ouders te verbeteren en daarmee het welzijn van het kind te bevorderen.

Lector Bart Claes leidde een aantal interactieve sessies en vertelde hoe een gevangenis meer slachtofferbewust en herstelgericht te maken is. Vertegenwoordigers van Dienst Justitiële Inrichtingen en in het bijzonder samenwerkingspartner Penitentiaire Inrichting Dordrecht waren hierbij aanwezig.