Nieuws

De duurzame ontwikkelingsdoelen moeten onderdeel zijn van het hoger onderwijs zodat de leiders van de toekomst uitgerust worden met de juiste kennis en vaardigheden. Op het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen werd bekend dat alle 36 hogescholen het SDG Charter hebben ondertekend. Maar daar blijft het niet bij: Avans Hogeschool, Fontys, Hanzehogeschool en Saxion lanceren een vernieuwend content- en stageplatform dat studenten en duurzame ondernemingen rondom de Sustainable Development Goals verbindt.

Voor de College van Bestuur-voorzitters van de vier hogescholen staat het als een paal boven water: om studenten klaar te stomen voor de uitdagingen waar de samenleving voor staat moeten de Sustainable Development Goals (SDGs) sterk verankerd zijn in het onderwijs.

'We willen een beweging van competente rebellen opleiden'

“De SDGs zijn een inspiratiebron en geven richting. Om een antwoord te kunnen geven op de maatschappelijke opgaven is het cruciaal dat studenten SDG-bekwaam worden”, stelt Paul Rüpp, voorzitter bij Avans Hogeschool. Nienke Meijer, voorzitter bij Fontys, vult aan: “Het is aan studenten om in de toekomst zelf vorm te geven aan de samenleving. Dat moet niet op een wijze die past in onze generatie. We willen juist een beweging van competente rebellen opleiden.”

SDG Charter

Om betekenisvolle stappen in de juiste richting te zetten werken de hogescholen samen. Een eerste stap was de gezamenlijke ondertekening van het SDG Charter door acht hogescholen, waaronder bovengenoemden, vorig jaar. Het SDG Charter is een intentieverklaring die in 2015 als eerste door premier Rutte is ondertekend om Nederland aan het behalen van de SDGs te committeren. Sindsdien hebben bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s, gemeenten en zorginstanties zich daarbij aangesloten. Tijdens het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen (VH) op 9 mei bleek dat alle 36 hogescholen het SDG Charter hebben ondertekend. Ook zette nieuwe VH-voorzitter Maurice Limmen zijn handtekening namens de gehele vereniging.

Duurzaam onderwijs

Voor de hogescholen betekent de handtekening dat zij de SDGs een plaats in de onderwijspraktijk geven. Bij Fontys komen de SDGs terug in opleidingen, onderwijsprojecten en minors. Een voorbeeld daarvan is de minor circulaire economie, die erg populair is onder studenten. Verschillende opleidingen van de Hanzehogeschool hebben de doelen ook al verwerkt in het curriculum, of zijn hiermee bezig. Daarnaast zoekt de Hanzehogeschool actief de samenwerking op met partners uit de regio. “Onze studenten doen bijvoorbeeld in onze innovatiewerkplaatsen praktijkgericht onderzoek naar SDG-gerelateerde vraagstukken uit het werkveld”, zegt Paul van der Wijk, CvB-lid bij Hanzehogeschool.

'Samenwerken aan de Sustainable Development Goals genereert zoveel energie'

Avans Hogeschool is al sinds 2014 bezig om duurzaamheid in haar onderwijs te integreren. Een mooi voorbeeld daarvan is dat een groep van ruim honderd studenten vorig jaar samen met het bedrijfsleven aan de slag ging met dertig SDG-gerelateerde uitdagingen. “Daaruit zijn prachtige oplossingen voortgekomen”, vertelt Rüpp trots. “Bij een terugkomdag viel het op dat studenten niet in de eerste plaats hun beoordeling belangrijk vonden. Ze gaven vooral aan dat ze zoveel geleerd hadden en hoe belangrijk dit was voor hun persoonlijkheidsvorming.”

Anka Mulder, voorzitter bij Saxion, ziet dat zowel studenten als medewerkers enorm gemotiveerd raken door de SDGs. “Het genereert zoveel energie. Iedereen wil graag bijdragen aan een betere wereld.” De urgentie rondom de vraagstukken is volgens Mulder een van de redenen dat de hogeschool inzet op onderzoek naar bijvoorbeeld de energietransitie. “Als hogeschool richten wij ons op toegepast onderzoek. De kennis die wij daaruit verkrijgen kunnen wij sneller naar de markt brengen dan universiteiten. Ook hierin is samenwerking tussen hogescholen belangrijk: door kennis te delen hoeft het niet op verschillende plaatsen ontwikkeld te worden.”

Van praten naar doen

Naast de samenwerking tussen hogescholen is ook de verbinding met het bedrijfsleven essentieel. Het nieuwe content- en stageplatform SDGs on Stage moet hier een boost aan geven. Het platform, dat de vier hogescholen samen met DuurzaamBedrijfsleven en Unc Inc hebben ontwikkeld, heeft als doel om studenten en ondernemingen rondom de SDGs bij elkaar te brengen. Dit gebeurt onder andere door het ontwikkelen van SDG-stageplaatsen die terug te vinden zijn op het platform. Uiteindelijk is de wens om álle hogescholen te betrekken bij dit initiatief.

'Voor bedrijven is het de ultieme kans om purpose-gedreven talenten binnen te halen'

“Dankzij het platform kunnen studenten de SDGs straks echt ervaren. Dat is belangrijk want ervaring heb je nodig om je passie en purpose te ontdekken. En ervaren doe je niet alleen in de klas maar juist ook op een stageplek, in verbinding met anderen”, licht Meijer toe. De ervaring van de studenten wordt verder verrijkt met veelzijdige content op het platform: van infographics tot artikelen en video’s over alles wat met de SDGs te maken heeft. Rüpp verwacht dat het platform studenten de kans geeft om ‘bij een goede onderneming uit het mkb of bij een groot, internationaal bedrijf ervaring op te doen en zich daar volop te ontwikkelen.’

De uitnodiging staat dan ook open voor alle bedrijven met duurzame ambities om zich bij het platform aan te sluiten. “Het is de ultieme kans voor bedrijven om absolute purpose-gedreven talenten binnen te halen. We hopen dat niet alleen grote bedrijven maar juist ook ondernemers uit het mkb deze kans pakken om samen met de SDGs aan de slag te gaan zodat we niet alleen maar praten, maar vooral doen!”