Nieuws

Structureel samen zorgprofessionals opleiden, nieuwe vormen van (werkplek-)leren en praktijkgericht onderzoek doen. Met dat doel voor ogen, tekenden goede buren Avans Hogeschool en Amphia Ziekenhuis gisteren een convenant voor 3 jaar.

Samenwerken doen Avans en Amphia al. Niet alleen op het gebied van onderwijs en beroepspraktijkvorming, maar sinds half april zijn ook de buitenterreinen van Amphia en de locatie Hogeschoollaan van Avans in Breda rookvrij.

Samen opleiden

Om arbeidsmarktvraagstukken in de gezondheidszorg op te lossen, onderzoeken beide partijen de mogelijkheden voor het vormgeven van vernieuwende opleidingen en beroepspraktijken. Hierbij is continu aandacht voor het implementeren van innovatieve zorgtechnologie. Op een zodanige manier dat zowel studenten, docenten als (zorg-)professionals de kans krijgen een leven lang te leren en zo duurzaam inzetbaar te blijven.

Docenten van Avans en medewerkers van Amphia gaan nauwer samenwerken binnen multidisciplinaire projecten. Avans zet (zorg-)professionals van Amphia in bij gastlessen en klankbordgroepen en Amphia biedt docenten van Avans de mogelijkheid stage te lopen om zo hun expertise in de praktijk te brengen.

Optimaal leer- en onderzoeksklimaat

Beide partijen zorgen voor een optimaal leerklimaat, door het wederzijds uitwisselen van kennis en kunde. Avans en Amphia gaan samen praktijkgericht onderzoek doen om kwaliteit van zorg, onderwijs en werkplekleren te versterken.

Amphia bundelt onderzoeksvragen in langer lopende onderzoekslijnen en ook het oprichten van een nieuw gezamenlijk lectoraat wordt onderzocht. En tot slot maken Avans en Amphia duurzaam gebruik van elkaars faciliteiten, zoals onderwijsruimtes en materialen.