Nieuws

"Alle gevangenissen moeten vervangen worden door kleinschalige huizen met verschillende beveiligingsniveaus die goed geïntegreerd zijn in de samenleving." Dit is de eindconclusie van RESCALED, een groot internationaal congres rond kleinschalige detentie dat plaatsvond in Brussel op 10 april 2019.

Lector Bart Claes gaf in zijn eindconclusie aan hoe in kleinschalige detentiehuizen differentiëren mogelijk is op het gebied van beveiliging, ondersteuning en zorg op maat. Daarnaast is het ook belangrijk deze kleinschalige voorzieningen in sterke verbinding te brengen met de lokale mensen. Voor de samenleving moeten het als het ware open huizen worden.

De voorstellen over kleinschalige detentiehuizen werden op het congres getoetst door onderzoekers, architecten, sociaal werkers, criminologen en mensen uit het gevangeniswezen van over de hele wereld. De congresleden legden hun aanbevelingen op 11 april voor aan nationale en Europese beleidsmakers, onder wie Belgisch Justitieminister Koen Geens. Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken is partner van RESCALED. Deze Europese netwerkorganisatie zet zich in voor de hervorming van detentiesystemen in Europa.