Nieuws

Avans Hogeschool maakte zich vandaag op voor de afronding van het verdiepend bezoek rondom de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Een panel van externe deskundigen van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) sprak vanmiddag haar waardering uit en benoemde de breed gedragen kwaliteitscultuur. Het panel is lovend. “Het is gewoon erg goed. Avans is zelfbewust zonder zelfvoldaan te worden”.

De ITK is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Er wordt onderzocht in welke mate het kwaliteitszorgsysteem van de instelling de kwaliteit van het onderwijs kan borgen. Daarnaast wordt de duurzame kwaliteitscultuur getoetst.

In maart kwamen de deskundigen op bezoek voor het eerste verkennende bezoek. Afgelopen woensdag startte het verdiepende bezoek. Het panel sprak tijdens deze dagen met studenten, docenten, directieleden, werkveldvertegenwoordigers, College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Avans maakt belofte waar

Avans stelt in haar Ambitie dat ‘wij tevreden zijn wanneer onze studenten worden herkend door hun lerende, onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding. Als onze studenten en onze medewerkers een kritische houding hebben en gesprekspartner zijn voor partners in de regio. Als onze studenten en medewerkers multidisciplinair samenwerken. Komen tot creatieve oplossingen, die maatschappelijk van waarde zijn. En als ze de afweging maken tussen toekomstgericht, leefbaar en maatschappelijk verantwoord.’

“Avans maakt die belofte waar. We zien binnen Avans een breed gedragen kwaliteitscultuur. Een gedeelde identiteit en we ervaren oprechtheid. Er is een gelijke toon in diversiteit. Dat treffen we aan bij studenten, docenten, directeuren en het College van Bestuur. In vele opzichten zijn jullie een voorbeeld voor anderen”, zo liet het panel weten.

Verbeteren

Het gaat dus goed, maar er zijn ook wensen om te verbeteren. “Avans beweegt is een treffende titel”,  stelde de voorzitter van het panel doelend op de titel van de zelfevaluatie en de ontwikkeling van zelforganisatie en nieuwe curricula. Volgens het panel is het zaak om aandacht te blijven houden voor de werkdruk die al die beweging met zich meebrengt. “De grote kunst is om de energie die wij aantreffen vast te houden.”  

Medio juni verwacht Avans de conceptrapportage van de NVAO.