Nieuws

Marion Tillema, docent bij de Academie voor Industrie en Informatica en kenniskringlid bij het lectoraat Brein en Leren, ontvangt 1 van de 23 Comenius Senior Fellow-beurzen van €100.000, waarmee docenten hun visie en plannen voor een innovatie of verbetering binnen de eigen opleiding kunnen waarmaken.

Dat maakte het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, onderdeel van wetenschapsfinancier NWO bekend. Tillema is de eerste Comenius Senior Fellow bij Avans.

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om, in de geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De projecten hebben een looptijd van 24 maanden en de projectleiders zijn ervaren onderwijsprofessionals met minimaal 5 jaar onderwijservaring. Het NRO kent hen de beurs namens het ministerie van OCW toe.

Kritisch denken in het hbo

Marion Tillema ontvangt de beurs voor het project ‘Naar een domeinspecifieke operationalisering van kritisch denken in het hbo’ over kritische denkvaardigheden. Die zijn nodig om de kwaliteit van adviezen, analyses, ontwerpen, handelingen en constructies te verhogen. De beurs wordt ingezet om een meetinstrument te ontwikkelen dat geschikt is voor specifieke beroepsgerichte kritische denkvaardigheden in het domein creatieve technologieën. Voor aansluiting bij de beroepspraktijk is het van belang dat de test nagaat of de student kritische beslissingen en gedragingen toont bij beroepshandelingen. Bij de constructie van de test zijn studenten, docenten, opleidingscoördinatoren en het werkveld betrokken. Anita Heijltjes, associate lector bij het lectoraat Brein en Leren, was mede-aanvrager in het voorstel.

Comenius Teaching Fellow-beurs

Vorige maand al werden de 2 van de 38 Comenius Teaching Fellow-beurzen van €50.000 toegekend aan Avansdocenten Miriam Reelick van de Academie voor Gezondheidszorg, Academie voor Sociale Studies en lectoraat Active Ageing en Miaomiao Zhou van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu om in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie doorvoeren.  

Practice what you teach

Miriam Reelick ontving de beurs voor het project Practice what you teach. Door maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen speelt technologie een steeds belangrijkere rol in zorg en welzijn. Hierdoor ontstaan er nieuwe rollen en taken voor professionals in dit veld. De opleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde, Mens & Techniek en Social Work van Avans Hogeschool moeten vernieuwd worden, zodat de ruim 3000 studenten worden opgeleid tot innovatieve professionals die bekwaam zijn in het inzetten van technologie in zorg en welzijn. Dit project gaat over het aanleren van de nieuwe technologieën in zorg en welzijn door deze te vertalen naar en in te zetten als onderwijsmiddel. Door deze aanpak kunnen studenten de technologieën eerst zelf ervaren, waarna ze deze ervaring kunnen gebruiken bij het leren over deze technologie in het werkveld. Dit project richt zich op het inzetten van Virtual Reality (VR), omdat dit een grote rol krijgt in zorg en welzijn, voor zowel de patiënt/cliënt als de professional zelf.

Big Data in Biology Education

Miaomiao Zhou ontving de beurs voor het project Big Data in Biology Education. Omgaan met big data is een essentieel onderdeel van biologieonderwijs. Avans probeert toekomstige biologen big data-vaardigheden aan te leren. Studenten gebruiken geavanceerde technieken (Oxford Nanopore MinION®) om grote DNA-gegevenssets te genereren. Een analytisch platform, opgebouwd uit bestaande en nieuwe tools, zal die gegevens opslaan, zodat studenten die kunnen ophalen, combineren en analyseren. Om de effectiviteit van kennisoverdracht te garanderen, leren studenten samen met de docenten om directe feedback-verbeteringslussen te bouwen.

Comeniusnetwerk

De nieuwe Senior Fellows en Teaching Fellows treden toe tot het ComeniusNetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen tijdens het Comenius Festival op 6 juni 2019. Het netwerk bestaat uit docenten die in hun onderwijs baanbrekend evidence-informed onderzoek verrichten om daarmee uiteindelijk het onderwijs naar een hoger plan te tillen.

Bron: NRO