Nieuws

78% van de alumni van Avans Hogeschool die in 2016-2017 afstudeerden kijkt tevreden terug op zijn studie. 81% zou opnieuw voor dezelfde opleiding bij Avans kiezen. En de gevolgde opleiding aanraden aan familie en vrienden. Kijkend naar landelijke cijfers zou 71% dezelfde keuze nogmaals maken. Dat blijkt uit de HBO-Monitor die jaarlijks wordt uitgezet door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Avans scoort op meer vlakken bovengemiddeld. Zo vindt 70% van de afstudeerders zijn of haar opleiding een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt (landelijk 65%) en vormt de opleiding een goede basis om competenties verder te ontwikkelen (76% ten opzichte van 72% landelijk). Ook zijn studenten tevreden over de breedte, diepgang, moeilijkheidsgraad en de verhouding theorie versus praktijk.

Betere baankwaliteit

Het ROA meldt dat de werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers voor het eerst sinds vijf jaar licht gestegen is van 3,2% naar 3,6%. Die stijging is in lijn met de bevinding van het Centraal Planbureau dat de economische groei in Nederland in 2018 licht afnam, vergeleken met 2017. Onder de Avansrespondenten was echter geen significante stijging van de werkloosheid zichtbaar.

Opvallend is dat ondanks dat anderhalf jaar na afstuderen iets minder hbo’ers werk hebben, afgestudeerde hbo’ers in alle sectoren in 2018 wel sneller een eerste baan hadden. Bij Avans heeft slechts 7% van de afgestudeerden langer dan 3 maanden nodig gehad om aan een baan te komen (ten opzichte van 10% landelijk). Ook de baankwaliteit van werkzame Avansalumni is hoog: 83% werkt op minimaal hbo-niveau en het bruto uurloon is iets gestegen (€15,00 tegenover €14,42 in 2017).

Praktijkgericht onderzoek

Uit de HBO-monitor komt ook naar voren dat praktijkgericht onderzoek bij Avans steeds beter ingebed wordt in het onderwijs (van 57% in 2017 naar 62% in 2018). Lectoren, docentonderzoekers en studenten doen samen praktijkgericht onderzoek voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De resultaten van het onderzoek implementeren we in het onderwijs. 

HBO-Monitor

In de HBO-Monitor 2018 staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit het studiejaar 2016/2017 centraal. Eind 2018, ongeveer anderhalf jaar na afstuderen, hebben bijna 23.603 van de benaderde afgestudeerden de enquête van de HBO-Monitor ingevuld. Zo’n 1.500 oud-Avansstudenten namen deel aan het onderzoek.