Nieuws

Het Expertisecentrum KIND, ouder en detentie draait inmiddels op volle toeren. Tijd voor een eigen logo; een logo waar we trots op zijn. Het staat voor onze kernwaarden: aandacht, gelijkwaardigheid, verbinding en kracht.

Op 4 april 2018 stelde de Raad van Europa een aanbeveling op voor kinderen waarvan een ouder gedetineerd is. Deze aanbeveling ging naar alle 47 deelnemende landen van de Raad van Europa. De reden voor deze aanbeveling is onder andere het groeiende besef dat de rechten van deze kinderen onvoldoende veiliggesteld zijn. Inmiddels is duidelijk dat de negatieve gevolgen voor zowel de ouder als het kind groot zijn, wanneer de gezinsrelaties tijdens de detentieperiode niet erkend en in stand gehouden kunnen worden. De oprichting van het Expertisecentrum KIND, ouder en detentie op 22 november 2018 is een direct antwoord op de aanbeveling van de Raad van Europa. Precies een jaar na de aanbeveling van de Raad van Europa wordt het logo van het expertisecentrum gepresenteerd. Benieuwd naar het verhaal achter het logo? Kijk op de website Expertisecentrum KIND.