Nieuws

Een thema binnen gevangenissen, jeugd- en tbs-inrichtingen is het nadenken over een herstelgerichte invulling van de straf. Op 4 april 2019 houdt de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming een congres in Nieuwegein rond deze thematiek.

Expertisecentrum Veiligheid

Congres

Tijdens het RSJ-congres is het thema hoe ‘werken aan herstel’ vorm kan krijgen binnen de inrichtingen en hoe er herstelgerichte initiatieven realiseren. Lector Bart Claes verzorgt samen met docent-onderzoeker Angela Verhagen van het lectoraat (en Expertisecentrum K I N D) op dit congres een workshop over ‘Transmuraal herstelgericht werken’. Lees meer over het congres.