Nieuws

Avans gaat samen met partners uit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk onderzoek doen naar efficiënt gebruik van grondstoffen in de bouw om CO2-uitstoot terug te dringen. Het Interreg2Seas onderzoeksproject ‘Circulair Biobased Construction Industry’ (CBCI) met een totale financiële omvang van bijna zeven miljoen euro duurt 3,5 jaar. Het project gaat vandaag van start.

Een voorbeeld van circulair en biobased bouwen.

Circulair en biobased bouwen

Het doel van het project is om een werkende aanpak te ontwikkelen voor circulair en biobased bouwen. Dat betekent grondstoffen hergebruiken en nieuwe bouwmaterialen ontwikkelen van plantaardig materiaal. Daarvoor is meer nodig dan enkel aandacht voor de bouwmaterialen.

“Materialen van een gebouw hebben een grotere impact op de CO2-uitstoot dan het gebruik van een gebouw. Binnen het CBCI-project onderzoeken we de technische, economische en juridische aspecten van de transitie van de huidige ‘lineaire bouw’ naar de biobased, circulaire bouw. We doen dit door op real life schaal prototypes te maken van gevelelementen en deze binnen het project weer te ontmantelen en circulair in te zetten. Zowel op product als op materiaalniveau. Hierdoor creëren we proofs of concept voor de transitie van de traditionele naar de circulaire biobased bouw van de toekomst”, aldus Willem Böttger, lector Biobased bouwen bij Avans Hogeschool.

Living labs

Gedurende het project wordt een kliniek van Emergis in Zeeland circulair gerenoveerd, met toepassing van biobased materialen. Ook in Gent vindt een renovatie plaats van een historisch pand van de KU Leuven.

In de SPARK Maker Space in Den Bosch zullen prototypes ontworpen, geproduceerd, getest, gemonteerd en gedemonteerd worden. Daarbij maken onderzoekers gebruik van de modernste productietechnieken zoals robots.

“We vergelijken verschillende ontwerpen en industriële productiemethodes in relatie tot technische-, economische- en randvoorwaardelijke aspecten. Hierdoor ontwikkelen we nieuwe werkbare oplossingen voor een integraal circulair bouwproces. Niet alleen voor de living labs, maar vooral ook voor andere belanghebbende professionals in de sector. Dat is de basis voor de circulaire transitie.’’ aldus Emile Quanjel, lector Innovatie Bouwproces & Techniek van Avans Hogeschool.

Nieuwe leermogelijkheden voor studenten

Docent-onderzoekers en lectoren van het Expertisecentrum Technische Innovatie, het Expertisecentrum Sustainable Business en het Center of Expertise Biobased Economy werken in dit project samen met partners en observers in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Gedurende het project zullen studenten van diverse opleidingen van Avans bij het project betrokken worden, waaronder Bouwkunde, Technische Bestuurskunde, Bedrijfskunde, Milieukunde, Industrial Engineering en Communicatie Multimedia Design.

Partners

Avans werkt als lead partner van het onderzoeksproject Circulair Biobased Construction Industry samen met 9 kennisinstellingen en organisaties. Betrokken externe partijen uit 4 Europese Regio’s: Kamp C (BE), University of Bath (UK), Emergis (NL), CSTC-WTCB (BE), Agrodome (NL), Vlaamse Confederatie Bouw (BE), KU Leuven (BE), Provincie Zeeland (NL), HZ University of Applied Sciences (NL) en 18 observer partners.

Ondersteuning

CBCI is een project van Interreg 2 Zeeën 2014-2020. Dit is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de financiers.