Nieuws

Hoe kunnen commissarissen hun toezicht op cultuur, gedrag en reputatie verbeteren? Wat hebben zij nodig om deze aspecten van een organisatie, die als zacht gezien worden, krachtiger op de bestuursagenda te krijgen? Die vragen staan centraal op 13 maart tijdens het seminar Voorkom Toezicht met een Dode Hoek van het lectoraat Sustainable Finance and Accounting en adviesbureau BY TRUST. Aanleiding is hun verkennend onderzoek onder commissarissen naar integratie van cultuur, gedrag en reputatie in de toezichtsroutine. Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met Deloitte en is eind 2018 gepresenteerd.

Het vak van commissaris

Om het vak van commissaris mee te laten groeien met de veranderende maatschappij, zijn de afgelopen jaren verbeteringen geïntroduceerd in de vorm van scherpere profielen, hogere eisen van de externe toezichthouder en bredere richtlijnen van de governancecodes. Uit het onderzoek blijkt echter dat commissarissen ondanks deze verbeteringen worstelen met de grotere dynamiek binnen de organisaties en de manier waarop de samenleving zich mengt in discussies over cultuur, gedrag en reputaties van bedrijven. Ze signaleren dat hun vak nog niet voldoende mee-evolueert met de complexiteit van de samenleving en de organisaties. Dat lijkt door de recente berichtgeving over de opstelling van commissarissen opnieuw te worden bevestigd 

Commissaris van de 21e eeuw

Tijdens het seminar presenteren Marlies de Ruyter de Wildt van BY TRUST en lector Marleen Janssen Groesbeek van Avans Hogeschool de resultaten van het onderzoek en de conclusies en aanbevelingen die zij daaraan verbonden hebben. Daarna leidt Sandra Rottenberg een gesprek tussen een panel van deskundigen en het publiek over hoe de raden van commissarissen en toezicht en de individuele leden daarvan fit for purpose kunnen zijn. Wat moeten de belangrijkste kenmerken en eigenschappen zijn van de commissaris van de 21e eeuw?

Panel

Het panel bestaat uit Annelies de Groot, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Danone Baby & Medical Nutrition, Monika Milz, lid van de RvC van de Volksbank, Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool en lid van de RvC van Eindhoven Airport en Wouter Scheepens, partner van adviesbureau Steward Redqueen en auteur van Duurzaamheid in de Boardroom.

Programma

13:00 - 13:30 Inloop
13:30 - 13:45 Opening door Sandra Rottenberg

13:45 - 14:45
 

Presentatie van het onderzoek door Marlies de Ruyter de Wildt en Marleen Janssen Groesbeek
14;45 - 15:15 Dialoog met het publiek
15:15 - 15:30 Pauze
15:30 - 16:00
 
Panelgesprek met Annelies de Groot, Paul Rüpp, Monika Milz en Wouter Scheepens
16:00 - 16:50 Dialoog met het panel, het publiek en onderzoekers
16:50 - 17:00 Afsluiting door Sandra Rottenberg
17:00 - 18:00 Borrel

Locatie

Het seminar vindt plaats bij Avans Hogeschool aan de Onderwijsboulevard 215 in Den Bosch.

Aanmelden

Meld u nu aan voor het seminar.

Bio’s sprekers en panelleden

 Marlies de Ruyter de Wildt is oprichter en eigenaar van adviesbureau BY TRUST. Ze adviseert bestuurders en  op het gebied van strategische veranderingen. Daarnaast is zij lid van de RvC van Allerzorg en de RvC van Wonen bij September. Ze is voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de Hersenstichting en lid van de RvT van het Bevolkingsonderzoek Zuid-West.

Marleen Janssen Groesbeek is lector Sustainable Finance & Accounting. Het lectoraat maakt deel uit van het Expertisecentrum Sustainable Business van Avans Hogeschool. Daarnaast is zij lid van de Raad van Advies van ASN Bank en lid van het toezichthoudend bestuur van CE Delft. Ze is ook voorzitter van het bestuur van klimaatorganisatie Fossielvrij NL en van rankingsorganisatie Rank a Brand.

Annelies de Groot Kooijman is voorzitter van de RvC van Danone Baby and Medical Nutrition Nederland, voorzitter van de RvT van Bevolkingsonderzoek Zuid-West, vicevoorzitter van de RvC van Astellas Pharma Europe, lid van de RvC van Vestia en lid van de RvT van Middin. Daarnaast is zij consultant van Nationaal Register op het gebied van search & selectie en boardroomadvies en is ze lid van de Human Capital Board. Eerder vervulde zij HR-posities in het internationale bedrijfsleven.

Monika Milz is bestuursadviseur bij Governance Support, lid van de RvC van de Volksbank, van de RvC van Handelsveem Beheer en van de RvC van Bureau Zuidema. De laatste 20 jaar werkte ze in verschillende sectoren en vakgebieden in directie- en toezichtfuncties.  

Paul Rüpp is Neerlandicus en begon zijn carrière in het voortgezet onderwijs, maar belandde al snel in de politiek. Eerst als wethouder in Uden en later als gedeputeerde in Noord-Brabant. Tussendoor was hij directielid bij Beter Bed B.V. Sinds 2009 is Paul voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool. Hij heeft in de loop der jaren talloze nevenfuncties vervuld. Op dit moment is hij onder andere voorzitter van de RvT van KRO-NCRV, voorzitter van de RvT van het Instituut Nederlandse Taal en lid van de RvC van Eindhoven Airport.

Wouter Scheepens is een van de oprichters van Steward Redqueen. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van duurzaamheid en impactmanagement. Wouter adviseert multinationale ondernemingen en andere organisaties, waarbij hij zich richt op de raakvlakken van die organisaties met de maatschappij.

Sandra Rottenberg is zelfstandig programmamaker voor culturele, politieke en wetenschappelijke organisaties, voor radio en televisie. Ze was van 2003 tot 2015 producent en hoofdredacteur van De Globaliseringslezing, een samenwerkingsverband van onder andere De Volkskrant, VPRO/Tegenlicht en Felix Meritis. Hier kwamen alle facetten van mondialisering aan de orde. Ze is een veelgevraagd voorzitter en discussieleider van conferenties en bijeenkomsten.