Nieuws

2 studenten zijn genomineerd voor de Wim van der Hoek Award ofwel Constructeursprijs. Deze beloont jaarlijks het beste afstudeerwerk. De jury kijkt naar het construeren in de werktuigbouwkunde, bij technische universiteiten en hogescholen. Criteria bij de beoordeling van de afstudeerverslagen zijn: de kwaliteit van het ontwerp, de onderbouwing en innovativiteit en de geschiktheid voor gebruik in het onderwijs.

De jury ontving 5 nominaties voor in totaal 6 personen. Deze zijn ingediend door de afstudeerbegeleider/hoogleraar van de betreffende student. In totaal 2 hogescholen en 2 universiteiten zonden kandidaten in: Avans Hogeschool Den Bosch, Hogeschool Utrecht, KU Leuven en TU Eindhoven.

Onderwerp inzending:
COO reduction by controlling leakage issue

Genomineerden Bart Cornelissen en Nick Toonen zijn als duo afgestudeerd aan de opleiding Werktuigbouwkunde. Hun verslag gaat over aanpassingen aan een voedselverwerkende machine. Het bestaande ontwerp vertoonde lekkage bij reiniging. Na het systematisch uitsluiten van mogelijke oorzaken en het onderzoeken van mogelijke problemen maakten ze een nieuw ontwerp, dat naar alle waarschijnlijkheid een significante verbetering zal geven. De structurele aanpak van de studenten heeft de machinebouwer zoveel vertrouwen gegeven in het ontwerp, dat is besloten de aangepaste machine daadwerkelijk te bouwen en in productieomstandigheden te testen en te monitoren.

“Beide studenten zijn serieuze aanpakkers met een goede werkhouding. Ze doken vol overgave in een moeilijk vatbaar probleem. Ze toonden inventiviteit, focus en een structureel probleemoplossend vermogen. Dat leidde tot een goed onderbouwd nieuw ontwerp, waarbij ze rekening hielden met de bestaande constructie in het veld. Ze keken niet alleen naar de technische aspecten, maar ook naar de financiële invalshoek, namelijk verlaging van de ‘cost of ownership’.”