Nieuws

“De doelmatigheid van nieuwe tweejarige Associate degrees (Ad’s) moet anders getoetst worden dan de doelmatigheid van een bacheloropleiding. En het is belangrijk om bij die toetsing niet alleen naar arbeidsmarktgegevens uit het verleden te kijken, maar ook naar verwachtingen voor de toekomst.”

Voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool Paul Rüpp uitte gisteren kritiek aan het adres van het ministerie van OCW tijdens de feestelijke opening van de Associate degrees Academie Roosendaal, die Avans samen met HZ University of Applied Sciences opzette.

In september zijn ruim 200 studenten begonnen aan 8 nieuwe Ad-opleidingen in Roosendaal: Business, Engineering, Finance, Health & Social Work, Human Resource Management, ICT, Logistiek en Management. Avans en HZ University of Applied Sciences wilden onder andere ook starten met de Ad-opleidingen Ondernemen en Marketing, maar daar stak het ministerie een stokje voor. “Volgens de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), die verantwoordelijk is voor de toetsing, is er te weinig arbeidsperspectief voor die richtingen, omdat er al veel bacheloropleidingen zijn. Maar de CDHO kijkt naar het landelijk aantal opleidingsplaatsen, terwijl de Ad-opleiding vooral regionaal impact heeft”, aldus Rüpp.

"Het CDHO heeft nieuwe kaders nodig”

"Hoewel de Ad sinds dit jaar een zelfstandige plaats in het hoger onderwijs heeft en een opleiding met een eigen profiel is, wordt de doelmatigheid van Ad’s getoetst aan bacheloropleidingen. We hebben een totaal nieuw onderwijsconcept neergezet, maar dat wordt niet meegewogen. Om een levensvatbare school in Roosendaal te kunnen exploiteren moet je juist veel opleidingen hebben met volume om de kwetsbare vooral technische opleidingen in de lucht te kunnen houden. Daarnaast gaan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ontzettend snel. De vraag naar medewerkers met een Associate degree stijgt, maar voor de doelmatigheidstoets wordt enkel gekeken naar arbeidsmarktgegevens uit het verleden. Dit maakte de start van de Associate degrees Academie lastig. Aan de ene kant waardeert het ministerie dat we samen met HZ University of Applied Sciences onze nek uitsteken om een nieuwe academie voor tweejarig hbo-onderwijs neer te zetten, maar tegelijkertijd werkt het toetsingsbeleid van het ministerie ons tegen. De CDHO heeft nieuwe kaders nodig”, stelt Rüpp.

Jongeren behouden voor de regio

“Doordat wij de opleidingen Marketing en Ondernemen niet mogen aanbieden in Roosendaal, vertrekken jongeren naar andere steden waar die opleidingen wel gegeven worden. Bijna 60 studenten kozen voor onze andere Ad-academie in Den Bosch, waar we meer opleidingen mogen aanbieden. Zij gaan vervolgens stage lopen in Noordoost-Brabant en dan is de kans groot dat ze daar een baan vinden. Terwijl het voor een krimpregio als Zeeland, waar veel studenten van de Associate degrees Academie vandaan komen, juist belangrijk is om hbo-onderwijs in de buurt te hebben en jongeren te behouden voor de regio.”

Over Associate degrees

Avans is in 2016 gestart met de Avans Academie Associate degrees in Den Bosch. Daar volgen inmiddels 850 studenten een tweejarige hbo-opleiding die sterk gericht is op de praktijk. De opleidingen trekken veel mbo 4-studenten die willen doorstuderen, maar ook praktisch ingestelde havisten kiezen steeds vaker voor een Associate degree. Avans en HZ University of Applied Sciences betrokken deze zomer het voormalige pand van de Belastingdienst aan het Mill Hillplein in Roosendaal.

Lees meer over de Associate degrees Academie Roosendaal.