Nieuws

Hoewel Nieuw-Zeeland voorop loopt in herstelgericht werken met jeugdige delinquenten is dat niet het geval voor volwassen gedetineerden. Ook heeft Nieuw-Zeeland een van de hoogste aantallen gedetineerden met een onevenredig groot aandeel Maori.

Lector Bart Claes is uitgenodigd door de Victoria University of Wellington vanwege zijn expertise op het gebied van herstelgericht werken. Hij verzorgt 2 lezingen tijdens een internationale conferentie over dit onderwerp.

Door de inbreng van wetenschappers en professionals over de toepassing en positieve effecten van herstelgericht werken in de Europese context, hoopt men het justitiële beleid in Nieuw-Zeeland positief te beïnvloeden. De conferentie Effective and humane: restorative and Maori justice approaches to the prison crisis is op 24 en 25 oktober in Wellington, Nieuw-Zeeland.