Nieuws

Het lectoraat Zorg rond het Levenseinde houdt op 7 december het middagsymposium De Verbinding. Verbinding tussen onderwijs en kennis, kennis en zorg en kennis en de maatschappij staan op deze bijeenkomst centraal.

Deze middag is er een gevarieerd programma rond de thema’s palliatieve zorg, zingeving en ethiek. Onderwerpen als waardigheid, hoop, doodswensen, markering, shared decision-making en beeldvorming passeren de revue.

Tijdens de plenaire start spreken 2 vooraanstaande deskundigen op het gebied van palliatieve zorg. Hierna zijn er 2 workshoprondes. Daarin geven de docent-onderzoekers van het lectoraat een inkijk in de wereld van de palliatieve zorg en recent onderzoek. We sluiten gezamenlijk af met een theatrale wrap-up: relativerend, spottend, respectvol, grappig en ontroerend. Aansluitend is er tijdens een borrel gelegenheid tot napraten.