Nieuws

De naam Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI) verandert in Expertisecentrum Technische innovatie. ETI richt zich binnen het nieuwe overkoepelende thema Resillient City op het realiseren van technische innovaties voor een duurzame wereld.

Zoektocht nieuwe lectoren

Om de onderzoeksagenda van ETI rondom het thema Resillient City compleet te maken lanceert het expertisecentrum 3 nieuwe lectoraten waar onderzoek gaat plaatsvinden naast de bestaande lectoraten Smart Energy en Innovatie Bouwproces en Techniek. ETI is op dit moment op zoek naar 3 nieuwe lectoren op het gebied van Data Science en ICT, Robotisering & Sensoring en Nieuwe materialen en hun toepassing. 

Resillient City

De Resillient City is het nieuwe overkoepelende thema waar het onderzoek van het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI) zich op richt. De nieuwe naam sluit naadloos aan op de huidige onderzoeksagenda van het expertisecentrum. Het werkterrein van de lectoren en hun kenniskring omvat verschillende aspecten van de Resilient City. 

Het is van groot belang steden klaar te stomen voor een duurzame toekomst, vanwege toenemende verstedelijking, de energietransitie en materiaalschaarste en -verspilling. Voor deze transitie is een integrale aanpak nodig. Hierin zijn bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluidsgezondheid en economische vitaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zo gaat ETI samen met de 2 huidige en 3 nieuwe lectoren (lectoraten) aan de slag met onderzoek naar een leefbare, weerbare en duurzame stedelijke omgeving. 

Samenwerking

ETI is een samenwerkingsverband tussen alle techniekopleidingen van Avans Hogeschool. Lectoren, onderzoekers, docenten en studenten doen in verschillende lectoraten praktijkgericht onderzoek naar de ontwikkeling van de Resilient City. Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van bedrijven en instellingen