Nieuws

Met ingang van 1 augustus is het lectoraat in de persoon van lector Bart Claes als deelnemer betrokken bij de stichting Forum Levenslang.

De volledige naam van de stichting luidt ‘Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf’. Het forum zet zich in voor zowel het bieden van perspectief op invrijheidstelling als het voorkomen van detentieschade.

De deelnemers zijn veelal vanuit hun professie betrokken bij de levenslange gevangenisstraf. Zij zijn onder meer afkomstig uit de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de advocatuur, de medische en geestelijke verzorging of uit de wetenschap.

Meer informatie vindt u op de website van het Forum Levenslang. Contactinformatie: Lector Bart Claes