Nieuws

In het beroepsonderwijs is sinds een tiental jaren aandacht voor de integratie van onderzoek. Onderzoek wordt immers gezien als een instrument om een “beroepsleven” lang te blijven leren en ontwikkelen. En dat is nodig in de steeds sneller veranderende samenleving waar beroepen van vandaag niet meer deze van morgen zullen zijn. Het onderzoekend vermogen ontwikkelen van studenten is dus een vrij nieuwe opdracht voor het beroepsonderwijs.

Onderzoek in relatie tot het handelen van een professional dient een ander doel dan diepgravend (academisch) onderzoek. Het vereist flexibelere onderzoekmethodieken. Maar vereist het ook andere kwaliteiten? Andere vaardigheden? Tijdens de Academielezing op 19 september licht Ann Van der Auweraert, beleidsadviseur Onderzoek in Onderwijs, dit nader toe.

Over de spreker

Deze interactieve Academielezing wordt verzorgd door Ann Van der Auweraert. Ann is onderzoeker en senior beleidsadviseur Onderzoek in Onderwijs bij Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans Hogeschool. 

In haar huidige functie bij het LIC doet Ann onderzoek en geeft ze advies aan academies en lectoraten over onderzoeksmethodologie en kwaliteit van onderzoek in het hbo. Daarbij richt ze zich specifiek op de docentprofessionalisering op deze terreinen. Ook is zij verbonden als extern kenniskringlid van het lectoraat Praktijkgericht Onderzoek van de Hogeschool Utrecht. 

Avans Academielezing

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Inloop op 19 september om 19.00 uur met koffie en thee. Start lezing om 19.30 uur, einde om 20.30 uur.

De Avans Academielezing is voor iedereen met een honger naar kennis. De Academielezing vindt meerdere malen per jaar plaats bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda en is gratis toegankelijk.