Nieuws

Het pand van AKV| St. Joost in Den Bosch gaat aan het begin van het studiejaar weer open voor onderwijs. Op 8 juli werd het gebouw aan de Parallelweg getroffen door brand. Naar verwachting is de schade binnenin het gebouw in september grotendeels hersteld. Als tijdelijke locatie stelt Avans Hogeschool een deel van het voormalige pand van de kunstacademie aan de Onderwijsboulevard 256 weer open. Daarmee creëert Avans extra capaciteit die nodig is als gevolg van de brand.

Onderzoek schade

Specialisten hebben in opdracht van Avans de gevolgen van de brand onderzocht en gekeken hoe de schade kan worden hersteld. De twee grootste aandachtspunten zijn de binnen ontstane roetschade en de schade aan de buitengevel op de plek waar de brandhaard is ontstaan.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ruimtes met roetschade na een flinke schoonmaakbeurt weer klaar zijn voor gebruik. De gevelzijde die door de brand is verwoest moet worden vervangen. Het herstel van de gevel neemt meer tijd in beslag. Dit lost Avans op door tijdelijke afscheidingsschotten te plaatsen tussen de aangrenzende binnenruimtes en de verwoeste geveldelen.

Oude pand kunstacademie tijdelijk weer in gebruik

Avans maakt enkele delen van het voormalige gebouw van AKV| St. Joost aan de Onderwijsboulevard 256 opnieuw geschikt voor onderwijs. Deze extra capaciteit is bedoeld voor AKV-activiteiten die aan de Parallelweg nog niet kunnen plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de snelheid van schone oplevering van de door roet aangetaste ruimtes. Zo wordt onder andere een collegezaal ingericht. Het oude AKV-pand is niet bestemd voor ateliers en studioruimtes.

Een ander gevolg van de brand is dat de geplande verhuizing van verschillende minors moet worden uitgesteld. Deze zomer zouden Avans Innovative Studio (AIS) en twee minors van de Bossche opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) overgaan naar hun nieuwe locatie aan de Parallelweg. Vooralsnog worden de CMD-minors het eerste onderwijsblok ondergebracht in het voormalig gebouw van de kunstacademie. AIS blijft voorlopig gehuisvest op de huidige locatie aan de Onderwijsboulevard 215.

Verhuis Mycelium Lab

De verhuizing van het Mycelium Lab van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) kan voorlopig ook niet doorgaan. Het onderzoekslab zou eveneens deze zomer zijn intrek doen in het gebouw van de kunstacademie aan de Parallelweg. Waarschijnlijk kan het langer op de huidige locatie van de Spark Campus in Rosmalen blijven. Het CoE BBE bekijkt momenteel de mogelijkheden.