Nieuws

Avans Hogeschool start samen met 8 Europese partners een grootschalig onderzoek naar de inzet van slimme openbare verlichting. Doel is om samen met overheids- en onderwijsinstellingen de komende 3 jaar met oplossingen te komen om CO2-uitstoot van openbare verlichting te verminderen. De startconferentie van het Smart Light Concepts-project vindt op 5 juni plaats op de vakbeurs Ruimte en Licht 2018.

Led-verlichting in elke straatlantaarn, lampen die ’s nachts dimmen, verlichting die ’s avonds pas aanspringt als een voorbijganger passeert of lampen die op afstand bedienbaar zijn. Het is zomaar een greep uit de toepassingen die Avans en Portsmouth University, een van de partners, de komende 3 jaar onderzoeken. Smart Light Concepts ontvangt in die periode in totaal 3,5 miljoen euro subsidie.

Winst halen

Lokale en regionale overheden in Europa lopen achter op schema om de doelen voor CO2-reductie voor 2020 te halen. Openbare verlichting is verantwoordelijk voor ongeveer 35% van de CO2-uitstoot. Daar valt behoorlijk wat winst te halen. Door nieuwe en bestaande technologieën in te zetten voor openbare verlichting kan deze deze uitstoot sterk verminderen.

“Tot op heden worden slechts op kleine schaal resultaten bereikt. Dat lokale en regionale overheden slimme straatverlichting niet toepassen heeft een aantal oorzaken. Het gaat dan om onzekerheid over financiën, gebrek aan kennis, onzekerheid over de gevolgen voor de natuur en onzekerheid over sociale en verkeersveiligheid. Daar moet het project Smart Light Concepts verandering in brengen. Het uiteindelijke doel: minder CO2-uitstoot door duurzame openbare-verlichtingsconcepten”, stelt Nies Rijnders, projectleider en manager van het Expertisecentrum Sustainable Business van Avans.

Stimuleren

Het Europees gesubsidieerde Smart Light Concepts ontwikkelt een aantal methoden, hulpmiddelen en concepten om het gebruik van koolstofarme technologieën bij openbare verlichting te stimuleren. Daartoe worden 7 pilots opgezet met verschillende koolstofarme verlichtingstechnieken, waaronder  dimmen, afstandsbediening, sensoren, dynamische optimalisatie en laagspanning. Deze pilots vinden plaats in verschillende omgevingen zoals op het platteland, in de stad, in een natuurgebied en op een bedrijventerrein in zowel Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Het onderzoek moet leiden tot financieringsmodellen, businesscases, publieke betrokkenheid en ondersteuning en een grensoverschrijdend kennisplatform. Deze hulpmiddelen en concepten moeten lokale en regionale overheden stimuleren om slimme openbare verlichting in te zetten. Bij het project hoort ook nog een uitvoerige haalbaarheidsstudie naar 7 verschillende koolstofarme technologieën die van toepassing kunnen zijn bij andere projecten.

Samenwerking

Smart Light Concepts wil meer dan 200 organisaties en bedrijven binnen en buiten de deelnemende landen bij dit project betrekken. Bijvoorbeeld overheidsinstanties, ondernemers in verlichting, natuurbeschermingsorganisaties en organisaties van openbaar belang.

Partners

Avans Hogeschool werkt als lead partner van het project Smart Light Concepts samen met 8 overheidsinstellingen en organisaties uit België, Frankrijk en Groot-Brittannië: University of Portsmouth Higher Education Corporation, gemeente Etten-Leur, Suffolk County Council, Amiens, Brugge, de West-Vlaamse Intercommunale, IGEMO, provincie West-Vlaanderen.

Ondersteuning

Smart Light Concepts is een project van Interreg 2 Zeeën 2014-2020. Dit is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de financiers van Smart Light Concepts.