Nieuws

“Ik wil impact maken, niet alleen maar studiepunten halen”, antwoordden studenten Business Innovation op de vraag van Dutch Sustainable Growth Coalition voorzitter Jan Peter Balkenende waarom het belangrijk is de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals (SDGs) in onderwijsprogramma’s op te nemen. Avans Hogeschool neemt het voortouw.

Tijdens de conferentie ‘SDGs in MOTION’ die gisteren plaatsvond in Den Bosch ondertekende Avans samen met HAS Hogeschool, Fontys, Hogeschool Saxion, Van Hall Larenstein, Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool en de Haagse Hogeschool een intentieverklaring om de SDGs in de onderwijsprogramma’s te verwerken. Doel is te zorgen dat alle studenten die met een diploma de arbeidsmarkt opgaan of gaan ondernemen, kennis hebben van de SDGs en ook weten hoe deze toegepast kunnen worden in de praktijk en vertaald kunnen worden naar duurzame businesscases.

De hogescholen gaan inventariseren wat er al gebeurt en best practices uitwisselen. En zij gaan zich samen sterk maken om deze aanpak uit te breiden naar alle hogescholen en universiteiten in Nederland.

Onderzoek naar SDGs in het onderwijs

Deze coalitie van hogescholen is een vervolgstap op onderzoek van Business Innovation studenten Anouk van Bussel, Joost Vermeer en Lieske Visser onder begeleiding van onderzoekers Kees van Kaam en Marleen Janssen Groesbeek. Zij deden verkennend onderzoek naar de stand van zaken rond de SDG’s in het Hoger Beroepsonderwijs. Alle hogescholen blijken wel ‘iets’ te doen in hun onderwijsprogramma’s en zijn op hun eigen manier wel bezig met duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar nog nauwelijks onder de noemer van de Sustainable Development Goals. “Initiatieven zijn versnipperd en niet geïntegreerd”, aldus Janssen Groesbeek. “Het goede nieuws is echter dat er genoeg aanknopingspunten in huidige studieprogramma’s te vinden zijn om de SDG’s aan te koppelen. Hele studieprogramma’s hoeven niet over de kop.” Juist SDGs geven duurzaamheid concrete inhoud en helder handelingsperspectief voor opleidingen, studenten en docenten, omdat doelen centraal staan en niet de middelen of modellen. De kansen voor multi-disciplinair onderzoek en onderwijs zijn enorm. Juist het SDG-perspectief laat je anders kijken, denken, verbinden en samenwerken. Uit onderzoek van VNO/NCW blijkt ook de beroepspraktijk in toenemende mate te vragen om SDG-bekwame professionals.

SDG Innovation Challenge

Tijdens de conferentie lieten studenten Business Innovation al zien hoe je in het onderwijs aan de slag kunt gaan met SDGs. Zij werkten afgelopen semester aan zelf ontwikkelde SDG innovatie-challenges en zij presenteerden ruim 30 duurzame business cases aan deelnemers van de conferentie. Enkele voorstellen zullen ook daadwerkelijk met partners geïmplementeerd worden.

Winnaar van de challenge is een online platform dat jonge mensen moet stimuleren om meer plantaardige voeding te eten. Andere winnaars waren een app waarmee je gemakkelijk kleingeld kunt doneren aan een goed doel en een platform dat het verbouwen van eigen fruit en groente én het kopen van voedsel uit de regio stimuleert.

Jan Peter Balkenende reikte de prijzen uit. Studenten krijgen een mentorsessie van de leden van de Dutch Sustainable Growth Coalition , SDG-Charter of Maatschappelijke Alliantie om hun business cases verder te brengen.  

SDG-Charter

Avans Hogeschool is sinds gisteren ook verbonden aan de SDG-Charter. Voorzitter van het College van Bestuur Paul Rüpp tekende met de directeur van de SDG-Charter Maresa Oosterman een overeenkomst waarmee Avans nu aansluiting vindt bij tal van organisaties die zich samen inzetten de SDGs te behalen door maatschappelijke initiatieven, (inter)nationale samenwerkingen, onderwijs en onderzoek.