Nieuws

Studenten van Avans Hogeschool zijn tevreden over de inhoud van hun opleiding. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2018 (NSE). Ruim 13.000 Avansstudenten vulden de enquête in.

Avans scoort gemiddeld een 3,97 op een schaal van 1 tot 5. Dat is hoger dan het landelijk hbo-gemiddelde van 3,82 en de hoogste score van alle grote hogescholen. Ook de sfeer op de opleiding wordt goed gewaardeerd met een 4,20. De NSE wordt landelijk gezien als een belangrijke graadmeter voor de prestaties van hogescholen.

Positieve uitschieters

Op vrijwel alle punten uit de NSE scoort Avans hoger dan het landelijk hbo-gemiddelde. Uitschieters zijn onder meer het aanleren van algemene vaardigheden, zoals een kritische houding, probleemoplossend vermogen en samenwerken. Vaardigheden die van belang zijn op de snel veranderende arbeidsmarkt. Daarnaast zijn studenten te spreken over de ervaringen die ze opdoen tijdens hun stage en over de groepsgrootte bij werkgroepen en hoorcolleges. Ook docenten worden door de studenten gewaardeerd. Vooral hun inhoudelijke deskundigheid, betrokkenheid en hun kennis van de beroepspraktijk krijgen mooie cijfers.

Verbeterpunten

Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool, is blij met de positieve uitkomsten, maar dat betekent niet dat Avans achterover leunt: “Wij willen graag op alle punten hoger scoren dan 3,5. Dat lukt bijna overal, maar er zijn een paar achterblijvers. Daar werken we hard aan met elkaar. Op basis van de NSE-resultaten van vorig jaar gingen we aan de slag met onder meer het tijdig bekendmaken van roosters en met het verbeteren van de stagebegeleiding vanuit de opleiding. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De scores hiervoor zijn flink gestegen, maar blijven onze aandacht behoeven. Ook het thema internationalisering blijft nog achter. Daar is dus nog werk in te verzetten.”

Resultaten inzien

Bekijk een beknopt overzicht van de resultaten in deze factsheet. Alle resultaten van de NSE staan op studiekeuze123.nl.

Over de NSE

De Nationale Studenten Enquête wordt jaarlijks afgenomen in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De resultaten vormen belangrijke input voor de Keuzegids Hoger Onderwijs die ieder najaar verschijnt.