Nieuws

Waarom heeft de dader dat misdrijf gepleegd? Wil hij zijn verantwoordelijkheid nemen? Is een gesprek tussen dader en slachtoffer in de gevangenis mogelijk? Tijdens de Avans Academielezing van woensdag 20 juni gaat Bart Claes, lector Transmuraal Herstelgericht Werken, dieper in op het verband tussen herstel, re-integratie in de maatschappij en het vermogen te stoppen met misdaad. De communicatie tussen dader en slachtoffer speelt hierin een grote rol.

Expertisecentrum Veiligheid

Herstelbemiddeling

Lector Bart Claes vertelt over zijn onderzoek naar de positieve effecten van gesprekken tussen dader en slachtoffer in de gevangenis.  Zijn onderzoek werd uitgevoerd in gevangenissen in België en het Verenigd Koninkrijk. Ook een herstelbemiddelaar, Sylvia Zuidgeest, van Perspectief Herstelbemiddeling deelt haar ervaringen in gesprekken tussen daders en slachtoffers.

Bij herstelbemiddeling of slachtoffer-daderbemiddeling communiceren slachtoffer, dader/gedetineerde en hun ondersteunende derden in een gezamenlijk gesprek of via een bemiddelaar met elkaar over het misdrijf en de geleden schade. Over welke thema’s spreken slachtoffer met gedetineerden? Welke vragen stellen slachtoffers, en wat verwachten zij van de gesprekken in de gevangenis?

Over de spreker

Dr. Bart Claes is lector Transmuraal Herstelgericht Werken en werkte 10 jaar als sociaal werker en herstelbemiddelaar in jeugdinstellingen en gevangenissen. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit Brussel op herstelgericht werken met langgestraften in een hoog beveiligde gevangenis. Tijdens zijn onderzoek verbleef hij ruim anderhalf jaar in de gevangenis. Daarna onderzocht hij hoe herstelgerichte praktijken gedetineerden en hun netwerk stimuleren een ‘goed leven’ op te bouwen en te stoppen met het plegen van criminaliteit.

Over de Academielezing

Inloop op 20 juni om 19.00 uur met koffie en thee. Start lezing om 19.30 uur, einde om 20.30 uur. 
De Avans Academielezing is voor iedereen met een honger naar kennis. De Academielezing vindt meerdere malen per jaar plaats bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda en is gratis toegankelijk.

Lees meer op de Facebookpagina.

De volgende lezing vindt plaats na de zomervakantie op 19 september.